Emite conţinut

Prevenirea violenţei – reforma proprietăţii asupra armelorBogdan Glăvan

Opinia publică a fost şocată de atacul armat asupra unei case de schimb valutar din Braşov, unde două persoane au fost ucise. Emoţia creată în societate a fost rapid speculată de agenţiile mass-media, care ne-au oferit o avalanşă de ipoteze, explicaţii, argumente despre cum a fost posibilă această întâmplare. Totuşi, cea mai serioasă problemă pe care trebuie să ne-o punem este cum putem evita acest gen de evenimente în viitor şi tocmai aici dezbaterea publică a dus la concluziile cel mai puţin convingătoare.

Unde am ajuns?

Atacul criminal de la Braşov reprezintă, de la un capăt la celălalt, un uriaş eşec al statului: parchetul - care mai mult se face că urmăreşte penalizarea infractorilor, tribunalele - care îi lasă pe infractori în libertate, poliţia - care nu reuşeşte să ne asigure securitatea. Din nefericire, dezbaterea publică a rămas blocată în capcana discursurilor despre eficientizarea activităţii instituţiilor publice, ceea ce este, teoretic şi empiric, o iluzie. Dacă nu vom reuşi să depăşim acest stadiu şi să abordăm problema furnizării securităţii în termeni instituţionali-comparativi, mi-e teamă că „soluţiile" propuse nu vor duce la creşterea gradului de siguranţă.

Este simplu. Statul este un prost furnizor de orice - de la băuturi răcoritoare până la servicii de comunicaţii. Este inclusiv un prost furnizor de securitate (aici nu mă refer la securitatea aparatului de stat, a guvernanţilor înşişi - unde, după cum se ştie, statul prestează excelent - ci la siguranţa cetăţenilor). Economiştii au arătat cum, în diverse domenii, privatizarea producţiei duce la ridicarea calităţii bunurilor şi serviciilor oferite şi la creşterea satisfacţiei consumatorilor. Este firesc să ne întrebăm, atunci, dacă privatizarea securităţii nu ar duce la efecte benefice similare. Deoarece există motive serioase să credem într-un răspuns pozitiv, următoarea problemă este ce ar trebui să facem în această direcţie.

Ce-i de făcut?

Cel mai simplu pas, prin care am putea îmbunătăţi semnificativ siguranţa cetăţenilor, este instituirea dreptului de proprietate privată asupra armelor de foc. Mai simplu spus, legalizarea deţinerii de arme. În ciuda criticilor care pot fi aduse, „privatizarea înarmării" funcţionează în beneficiul cetăţeanului.

Înainte de a justifica mai detaliat propunerea pe care am înaintat-o, respingând câteva obiecţii populare, gândiţi-vă numai cum ar fi decurs lucrurile dacă Gheorghe Lala - braşoveanul care cu un simţ civic deosebit a reacţionat la atac încercând să îl prindă pe agresor - ar fi posedat o armă. Ar fi avut mult mai multe şanse să trăiască. Infractorul ar fi avut mult mai puţine şanse să scape şi am fi fost scutiţi de speculaţiile telenovelistice privind identitatea acestuia. Şi câţi alţi braşoveni oneşti ar fi acţionat precum Lala dacă posesia unei arme la brâu le-ar fi compensat frica? (din păcate se trecea prea uşor cu vederea că simţul civic este adesea condiţionat de contextul în care ne aflăm, iar frica depinde de măsura în care putem riposta eficient în faţa unei agresiuni)

Propunerea legalizării portului de armă stârneşte mirare printre oamenii obişnuţi să înţeleagă prin regimul proprietăţii asupra armelor un singur lucru: proprietatea de stat. Însă această reacţie este explicabilă numai dacă ne gândim că aşa stau lucrurile de când ne ştim; nu am cunoscut niciodată un sistem alternativ, bazat pe proprietate privată. Prin urmare nu este o atitudine raţională, ci o prejudecată. În realitate, reforma proprietăţii asupra armelor nu este cu nimic diferită de reforma proprietăţii asupra pământului. Şi aceasta din urmă suna „ciudat" la un moment dat, pe vremea când statul comunist controla aproape fiecare aspect al vieţii noastre.

Avem o armă; cum procedăm?

Mulţi oameni ar cataloga această propunere drept nerealistă, pe motiv că, odată posesori de arme, indivizii vor fi stimulaţi să le folosească ceea ce ar creşte numărul deceselor. După principiul „dacă ţii în mână un ciocan, atunci toate obiectele din jur ţi se vor părea cuie", ei se grăbesc să replice că am asista, dacă nu la un adevărat război civil, cu siguranţă la folosirea frecventă a armelor. Această temere nu este câtuşi de puţin justificată. Gândiţi-vă la automobile. Aici avem proprietate privată. Există milioane de maşini în circulaţie, dar, totuşi, nimeni nu a venit cu ideea că ele ar trebui interzise pentru că, odată ce îţi cumperi una vei fi tentat să mergi cu ea pe oriunde. Cu excepţia excentricilor şi a accidentelor, folosim maşinile „aşa cum trebuie", adică pentru a merge pe drum, şi nu prin curţile oamenilor sau pe trotuare. Deşi maşina este un obiect cu care poţi vătăma pe cineva cu uşurinţă, nu mi se pare că oamenii se „vânează" reciproc pe străzi; în general, folosim automobilul pentru a ne deplasa civilizat de la un loc la altul.

Deşi, încă o dată, maşina este un obiect foarte periculos. Istoria arată că numărul victimelor accidentelor rutiere este uriaş, iar celor care se opun legalizării posesiei armelor ar trebui să le dea de gândit. În anul 2007 am avut în România 2800 de oameni care au murit din cauza folosirii imprudente a maşinilor. Acest număr este mai mare decât cifra pierderilor umane înregistrate în timpul războiului purtat recent (timp de o lună) de Israel în Fâşia Gaza, unde bombardamentele aviatice şi artileria s-au folosit pe scară largă. Mă întreb, este rezonabil oare să presupunem că numărul deceselor pe care chipurile le-ar genera legalizarea folosirii armelor, într-un an, s-ar apropia de acest nivel? Dacă sunteţi tentaţi să spuneţi "Nu", atunci maşinile - nu armele - ar trebui interzise, pentru că provoacă mai multe victime.

Numărul persoanelor decedate în accidente rutiere este, în Romania, de 129 la un milion, indicator apropiat de cel din SUA, unde se cifrează la 143 (SUA are o populaţie de aproape 299 milioane şi înregistrează aproape 43000 de accidente rutiere fatale anual). Spre comparaţie, tot în SUA - o ţară cu un regim relativ liber al posesiei armelor, unde 40% din populaţie posedă arme - se înregistrează anual aproape 11000 de omoruri prin folosirea armelor de foc. Aceasta înseamnă că folosirea armelor de foc este asociată cu o frecvenţă de 4 ori mai redusă a cazurilor de pierderi de vieţi omeneşti decât folosirea automobilelor. Din care, iarăşi, rezultă că cei potrivnici înarmării private ar trebui să militeze şi pentru confiscarea de către stat a tuturor automobilelor. Asta dacă sunt consecvenţi.

Mai mult, se ştie că actele de violenţă cu folosirea armelor de foc exercitate în secolul al XIX-lea erau mult mai puţin frecvente decât în prezent, ceea ce sugerează că vestul nu era chiar aşa de sălbatic la urma-urmei sau, mă rog, mai puţin sălbatic decât metropolele mileniului 3. Şi mai înseamnă că oamenii nu folosesc armele doar fiindcă le posedă, aşa cum sună avertismentele panicarde ale etatiştilor.

Dar chiar dacă acceptăm că proprietatea privată asupra armelor ar fi asociată cu creşterea utilizării acestora şi a numărului celor ucişi sau răniţi, tot nu rezultă că avem un argument puternic împotriva folosirii armelor. Căci important nu este câţi oameni mor datorită folosirii armelor, ci câţi păţesc acest lucru ca răufăcători, respectiv victime inocente. Să presupunem că în primul an de la legalizarea folosirii armelor ar muri 1 milion de oameni. Ar însemna acest fapt că indivizii sunt mai puţin îndreptăţiţi să deţină arme? Ar însemna că bunăstarea societăţii are de suferit? Nicidecum. Dacă cei 1 milion de inşi şi-au pierdut viaţa în timp ce încercau să-şi agreseze semenii (furând, răpind,violând etc.), atunci am putea spune că societatea are chiar de câştigat. Cu alte cuvinte, important nu este câţi oameni mor, ci de ce. Important nu este câţi sunt ucişi, ci câţi sunt victime, în adevăratul sens al cuvântului.

Meritul reformei proprietăţii asupra armelor de foc nu stă, aşadar, neapărat în reducerea numărului celor care îşi pierd viaţa, ci în scăderea numărului infracţiunilor, al victimelor agresiunilor.

Economia înarmării pentru începători

Cum ar întreba unii naivi, la ce ne ajută posesia unei arme dacă suntem oameni cinstiţi? Răspunsul este că oamenii şi-ar cumpăra arme din acelaşi motiv pentru care îşi împrejmuiesc casa cu un gard şi îşi pun yală la uşa. Adică, pentru a se feri de răufăcători. După cum se poate observa, nimeni nu se bazează pe poliţie într-atât încât să plece de acasă şi să lase uşa descuiată. De ce nu am face un pas mai departe şi nu am accepta legalizarea posesiei armelor? Un răspuns cinic, dar nu mai puţin relevant, cred că ţine tocmai de observaţia anterioară - anume, pentru că dacă toţi oamenii ar fi liberi să se înarmeze, poliţia ar trebui concediată pentru că nu ar mai avea ce face. Iar această concluzie este cu adevărat tulburătoare, nu-i aşa? Mai ales pentru poliţişti.

Adevărul este că libertatea de posesie a armelor ar duce la scăderea infracţionalităţii, deoarece întăreşte stimulentele pentru convieţuirea paşnică şi reţinerea de la comiterea agresiunilor. Orice potenţial infractor s-ar gândi de două ori înainte să atace, dacă ar şti că victima sa (şi potenţialii apărători ai acesteia) posedă mijloacele de a retalia mortal. Majoritatea infractorilor acţionează raţional. Ei nu atacă la întâmplare, ci studiază cu grijă detaliile agresiunii planificate, punând în balanţă costurile cu beneficiile acesteia. Dacă privim în jur, constatăm că cei mai mulţi agresori acţionează pe baza estimării unui nivel scăzut al ripostei. Victimele lor sunt persoane mai slabe fizic (băieţii răi de care ne lovim în viaţă nu sunt tocmai nişte mărunţei tocilari) - uneori mult mai în vârstă - iar atacurile se produc într-un moment prielnic - noaptea, în locuri înguste şi cu trafic redus ş.a. m.d.

Există, în fond, două căi prin care indivizii se pot îmbogăţi: producând bunuri şi servicii de care societatea are nevoie sau furând aceste bunuri. Ambele metode se pot dovedi profitabile, în funcţie de o serie de factori. Liberalizarea posesiei armelor ar da fiecărui om cinstit posibilitatea de a-şi apăra eficient viaţa şi bunurile, reducând profitabilitatea comiterii infracţiunilor. Ca atare, indivizii vor fi stimulaţi într-o mai mare măsură să îşi obţină veniturile muncind şi producând, nu agresând.

Dacă se înarmează şi răufăcătorii?

Cam aşa ar suna o altă obiecţie populară. Ei bine, să recunoaştem că răufăcătorii se înarmează oricum. În această privinţă, ei sunt deja cu un pas înaintea oamenilor cinstiţi, pentru simplul fapt că „meseria" de agresor se face cu anumite „mijloace". Dacă cineva crede că prin interzicerea folosirii armelor, banditismul este afectat se înşeală. La fel cum se înşeală cei care cred că prin prohibiţia alcoolului am putea scăpa de beţivi. Din contră (şi aici istoria este iarăşi elocventă), interdicţiile de acest gen au un efect neintenţionat, dar foarte nociv: apariţia pieţei negre. Iar economia subterană şi contrabanda generează ele însele un focar de violenţă mai mare decât orice ne putem imagina că ar exista într-o societate ferită de asemenea probleme dar populată, totuşi, şi cu agresori. Nu este, desigur, o întâmplare că majoritatea acţiunilor armate sunt legate de traficul de droguri, iar cele mai multe din victimele gloanţelor (aproximativ 75% în SUA) sunt chiar răufăcătorii, persoanele deja certate cu legea.

Cei care cred că este mai bine ca armele să stea în depozitele statului decât în mâini private, deoarece astfel răufăcătorii au mai puţine mijloace să îşi ducă la îndeplinire scopurile, se înşeală. Cazul furtului celor 50 de arme dintr-un depozit militar ilustrează acest aspect cu prisosinţă. Pur şi simplu atât este de (in)eficient statul. O asemenea situaţie ar fi de neconceput într-un regim al proprietăţii private. Nu doar considerentele teoretice, ci şi experienţa practică îmi confirmă această concluzie. Ca anecdotă, am mers odată să vizitez un magazin de arme în SUA. Am intrat ca şi cum aş fi pătruns într-un magazin obişnuit şi am putut examina zecile de arme şi ustensile militare disponibile pe raft, cu o uşurinţă cu care în România nu poţi studia nici măcar produsele dintr-un magazin de telefonie mobilă. Îmi amintesc că vânzătorii nici măcar nu erau prin preajmă şi s-au arătat abia după câteva minute de aşteptare (deşi eram însoţit de câţiva prieteni şi ne împărtăşeam impresiile cu voce tare). Uimit de aparenta lipsă de securitate a magazinului, am încercat să găsesc o explicaţie. Vânzătorul (şi totodată proprietarul)  avea să mă lămurească arătându-mi pancarda uriaşă care trona pe vitrina exterioară a magazinului şi care îmi scăpase din vedere atunci când îi trecusem pragul. Pe aceasta scria cu litere roşii următorul avertisment: „Steal here, die here!" Atunci am înţeles că metoda cea mai bună pentru a te feri de hoţi nu este să păstrezi armele în beciuri, sub lacăt, în unităţi militare înconjurate de garduri de sârmă ghimpată şi posturi de pază cu gardieni înarmaţi. După cum o demonstrează jaful recent de la depozitul din Ciorogârla, toate acestea sunt inutile dacă sistemul stimulentelor/constrângerilor funcţionează pervers, în detrimentul siguranţei publice.

Cum rămâne cu nebunii?

Bineînţeles, există o categorie (redusă numeric) de criminali care acţionează din instinct sau datorită unor afecţiuni psihice. Este important de înţelesc că aceşti oameni nu pot fi împiedicaţi să comită fapte reprobabile dacă se îngrădeşte dreptul tuturor de a deţine arme. Sinucigaşii (probabil cei mai mulţi dintre cei care formează acest grup) de pildă, nu pot fi descurajaţi să facă rău (altora şi lor înşile) dacă le ascundem armele de foc. Se pare că „piraţii aerului" de la 11 septembrie 2001 au fost în stare să ucidă sute de persoane având asupra lor doar cuţite de tăiat hârtie. În faţa nebunilor avem oricum prea puţine şanse să prevenim violenţa. Tot ce putem spera este să minimizăm impactul acţiunilor comise de aceştia. În acest sens, dreptul de proprietate privată asupra armelor funcţionează la fel de eficient ca în cazul actelor comise de agresorii „raţionali". Posibilitatea retalierii eficiente este de natură să diminueze efectele agresiunilor întreprinse de toţi infractorii, mai mult sau mai puţin conştienţi de ceea ce fac.

Concluzie

După cum s-a tot afirmat în ultimele zile, pe bună dreptate, nu putem vorbi de siguranţa societăţii dacă nu ne referim în primul rând la siguranţa individuală, a fiecărei persoane. Dat fiind că securitatea personală este un bun economic (oamenii fac sacrificii pentru a o obţine), nu ne rămâne decât să ne slujim de învăţămintele ştiinţei economice pentru a îmbunătăţi producţia de securitate. Un prim pas în această direcţie (nu singurul, dar cu un impact deosebit) este reforma proprietăţii asupra armelor, adică instituirea proprietăţii private asupra acestora. Fiecare om ar trebui să fie liber să decidă cât şi cum să investească în echipamentele necesare asigurării propriei securităţi, inclusiv în armele de foc. Această reformă ar crea un cadru mai favorabil prevenirii şi reducerii efectelor agresiunilor, sporind siguranţa şi bunăstarea societăţii.


... sau cresterea criminalitatii?

Domnule Glavan, daca am inteles corect argumentele dumneavoastra in favoarea legalizarii detinerii armelor de foc, am citeva obiectii.

Pentru inceptut cred ca este utila o clasificare a armelor:
-arme de foc - obiectul al carui unic scop pentru care a fost creat si a carui singura consecinta este omuciderea: revolvere, mitraliere, bombe, mine antipersonal, rachete nucleare;
-arme albe – orice obiect care a fost creat pentru un scop pasnic, dar care poate fi utilizat si pentru a omori: cutitul de bucatarie; toporul pentru taiat piine; siretul de la pantofi, punga de plastic, automobilul; etc.
-arme non-letale – obiectele a caror intrebuintare este imobilizarea altui om, fara sa-l ucida sau sa-i vatameze integritatea corporala intr-un mod ireversibil;

Pentru a justifica legalizarea armelor de foc, oferiti un exemplu irelevat: acela al accidentelor auto. Asadar, incercati sa justificati legalizarea armelor de foc a caror utilizare este rezultatul intentiei de a omori un om , prin faptul ca exista obiecte prin a caror utilizare sint omoriti oameni accidental. Veti spune probabil, ca intentia este irelevanta , consecintele fiind importante. Da, este adevarat, in timp ce singura consecinta a utilizarii unei arme de foc este omorul, in cazul automobilului exista o serie de consecinte benefice ca urmare a utilizarii sale, vietile pierdute fiind doar accidentale (si trebuie minimizate).
Daca exista accidente de munca nu inseamna ca munca trebuie interzisa, sau ca trebuie interzisa apa pentru ca oamenii s-au inecat accidental.

Exista insa si cazuri in care automobilul a fost utilizat ca arma alba, in care soferii au devenit criminal si au omorit cu intentie. Imi amintesc acum un caz in care un sofer si-a ucis intentionat fosta sotie ce traversa pe trecerea de pietoni...

Automobilele, cit si celelalte obiecte care a caror utilizare pot provoca accidental (fara intentie) sau prin transformarea lor in arme albe (cu intentie) moartea oamenilor, nu sint in mod necesar criminale, in timp ce armele de foc sint cu necesitate instrumente ale omorului ( acesta fiind unicul scop al existentei armelor de foc si singura consecinta a utilizarii lor).

In articolul dumneavoastra nu am reusit sa gasesc principiul datorita caruia detinerea de care cetateni a revolverelor trebuie legalizata, in timp ce alte arme de foc cu o putere mult mai mare (mitraliere, bombe atomice, s.a.) trebuie interzise, ceea ce ma determina sa cred ca sinteti in favoarea detinerii de catre cetateni si a acestor categorii de arme de foc.

Daca prin utilizarea unei arme albe un criminal poate ucide 1-2 persoane, cu un revolver poate omori 4-5, cu o mitraliera 15-20, iar cu o bomba atomica citeva milioane; de asemenea, un criminal este descurajat sa foloseasca o arma alba, intrucit presupune un efort mult mai mare, iar riscul de a esua si de a fi imobilizat este ridicat ,comparativ cu situatia in care foloseste o pusca cu luneta (cind acest risc dispare, iar efortul depus este minim).

Accesul la arme de foc este redus in situatia interzicerii detinerii lor de catre cetateni, economia ne arata ca pretul produselor vindute „la negru” este mult mai mare decit pe o piata libera in care competitia face ca pretul bunurilor sa se reduca. In plus, datorita condamnarii comertului cu arme de foc numarul posesorilor de arme de foc este redus, furnizorii alegindu-si cu atentie beneficiarii.
Este adevarat ca gruparile mafiote detin si in prezent arme de foc, dar sint citiva. Prin legalizarea detinerii acestor categorii de arme, „ciumpalacii” pe care ii intilnim zilnic pe strazi, nu vor ezita sa isi cumpere si sa folosesca aceste arme. Probabilitatea ca numarul de crime sa creasca devine foarte mare.
Gastile de cartier care in prezent se lupta cu bite, nu vor ezita sa foloseasca arme mult mai puternice, se creeaza astfel conditiile unei "curse a inarmarii" intre diferitele grupari mafiote. Cu o arma alba se pot omori intre ei, cu arme de foc pot omori multi nevinovati aflati in apropiere. Iar in cazul armelor de putere mare (ex: bombe atomice) numarul de „victime colaterale” va fi foarte mare.

Dumneavoastra afirmati, pe buna dreptate, ca infractorii sint rationali si ca studiaza cu atentie detaliile! Un tilhar ameninta cu arma un vinzator care nu detine o arma de foc (si de obicei vinzatorul nu este impuscat). In cazul in care afla ca vinzatorul detine la rindul sau o arma de foc, va incerca sa elimine riscul de a fi el insusi omorit, omorindu-l pe vinzator inca de la inceput (ca acesta sa nu poata riposta).

Rationamentul dumneavoastra porneste de la o premisa pe care o consider corecta: fiecare om este indreptatit sa apere viata si proprietatea (sa si a celorlalti) impotriva unui individ care initiaza o agresiune. Dar sint multe situatii in care actiunea unui om poate fi gresit interpretata ca o agresiune. De exemplu, sa presupunem ca un pilot detine un avion si din cauza unei defectiuni, este nevoit sa aterizeze fortat pe terenul uni fermier. Este noapte, vede luminile de la casa fermierului si se indreapta spre casa pentru a-i solicita ajutorul . Fermierul alarmat de latratul ciinilor il observa, interpreteaza prezenta sa ca o agresiune si , panicat, il impusca inainte ca pilotul sa se apropie suficient incit sa-i explice ce s-a intimplat. Daca nu ar fi detinut o arma de foc si ar fi fost inarmat cu o arma alba (topor) sansele ca pilotul sa fie omorit ar fi fost mult mai mici.
In situatia in care armele de foc sint interzise, cel pe care l-am numit pilot poate fi un criminal inarmat, iar actiunea fermierului este indreptatita, dar detinind doar un topor este victima sigura. Asadar apare o dilema, in ambele situatii exista riscul ca un nevinovat sa fie ucis, in primul caz, pilotul in cel de-al doilea caz, fermierul. Cred ca acesta dilema poate fi rezolvata prin interzicerea armelor de foc si utilizarea armelor non-letale cu aceeasi eficienta (in imobilizarea unui om) ca si a armelor de foc , dar fara ca viata sa-i fie pusa in pericol (evident exceptind accidentele).

Daca o arma non-letala are aceeasi eficienta precum o arma de foc in privinta imobilizarii unui infractor, nu mai exista niciun motiv ca armele de foc sa fie legalizate, intrucit scopul legalizarii armelor de foc pe care l-ati prezentat in acest articol este de a preveni si de a imobiliza infractorii, nicidecum de a le aplica pedeapsa (cu mortea chiar) dupa bunul plac (in absenta unei sentinte judecatoresti).

Pentru mine, viata este o valoare suprema si din dreptul la viata decurg toate celelalte drepturi (dreptul de proprietate, libertatile, etc.). Orice metoda care minimizeaza riscul ca un om (in special nevinovat) sa fie ucis, este binevenita. Faptul ca 25% din victemele gloantelor nu sint chiar infractorii, mi se pare enorm. Si chiar omorirea infractorilor, mi se pare o barbarie.

Multumesc pentru

Multumesc pentru comentariul detaliat si provocator. Imi este foarte simplu sa incep cu sfarsitul. Daca dreptul la viata este o valoare suprema, asa cum spui, din care decurg toate celelalte drepturi, atunci mi-e teama ca ne aflam intr-o situatie nefericita si prea multe lucruri nu am de adaugat. Iti dai seama cati oameni nu ar mai dori sa munceasca si ar astepta sa fie intretinuti de ceilalti, de “prostii” care vor mai mult decat un nivel de subzistenta? Daca toti avem dreptul la viata, cine o sa duca gunoiul? (intrebare clasica) Abandonand aici discutia despre dreptul la viata, incerc sa raspund la “provocarile” de care aminteam.

1. In primul rand, nu exista “arme si… arme”, unele dedicate omuciderii si altele dedicate pacii. Cu cutitul poti ucide un om extrem de usor. Chiar si cu mana, daca ai ceva antrenament. Apoi, gandeste-te ce poti face cu o masina-capcana! Invers, armele de foc pot fi folosite la vanatoare, deci nu pentru omucidere. Sau pentru a descuraja un agresor. In concluzie, distinctia introdusa intre tipurile de arme mi se pare problematica si nu serveste ca baza de pornire pentru respingerea dreptului de a poseda arme de foc.

2. Atentie, nu ma folosesc de exemplul accidentelor auto pentru a justifica proprietatea private asupra armelor. Am oferit aceasta comparatie pentru a raspunde celor care afirma ca dreptul de port-arma ar duce la cresterea numarului de victim, si spun ca daca acesti critici sunt consecventi, ar trebui sa interzica si armele si masinile deopotriva. Desigur, ei nu sunt atat de consecventi pentru ca isi dau seama la ce situatie aberanta s-ar ajunge.

3. Intrebarea “ce arme ar trebui premise?” este interesanta, dar depaseste sfera articolului. Vezi Walter Block ( Reconstructia libertatii, Editura Libertas Publishing), care are un articol exact pe aceasta tema.

4. Mi se pare ca esti optimist cand abordezi problema pietei negre in domeniul armelor. Piata neagra duce la cresterea pretului, insa asta nu inseamna nimic! E ca si cum am spune ca interzicerea drogurilor este benefica pentru ca le sporeste pretul! Important este ca piata neagra le ofera celor interesati posibilitatea de a cumpara arme, iar acestia sunt in majoritate covarsitoare raufacatorii. Asadar, piata neagra functioneaza in detrimentul oamenilor cinstiti si in favoarea celor necinstiti – putini, multi, nu conteaza. Liberalizarea detinerii armelor ar echilibra balanta, pentru ca toata lumea ar avea sanse egale de a se inarma (sper ca retorica mea nu zgarie pudoarea nimanui!)

5. Exemplul oferit cu pilotul de avion care aterizeaza fortat pe terenul cuiva este de asemenea foarte interesant si demn de dezbatut. Dar nu se refera la problema in discutie, respectiv la dreptul indivizilor de a detine arme, ci la una complet diferita, anume la modul in care acestia folosesc armele. Cred ca aceasta problema trebuie elucidata de justitie. Legea nu poate raspunde definitiv la intrebarea “In ce situatii sunt indreptatit sa folosesc arma?” Aici e nevoie de un judecator. Legea poate spune doar un lucru: avem dreptul sa folosim arme de foc.

6. Inca nu exista arme non-letale cu aceiasi eficienta ca armele de foc. Tehnologic, sunt posibile, desigur, dar practice nu se prea intalnesc. Aceste arme se pot dezvolta daca este o cerere pentru ele. Cata vreme armele de foc sunt mai ieftine, alegerea “consumatorului” este clara. Dar (un mare Dar), numai prin libera concurenta, pe piata, intre diversele tipuri de arme, putem spera ca armele de foc sa fie inlocuite cu armele non-letale de eficienta echivalenta. Altminteri, producatorii acestora din urma nu au nici un motiv sa investeasca in cercetare si in dezvoltarea acestora. Multumesc inca o data pentru comentariu.

dreptul la viata vs. dreptul de proprietate

Iti sint recunoscator pentru raspuns, vreau doar sa clarific ce am incercat sa arat prin afirmatia ca dreptul la viata este o valoare suprema (desi depaseste tema acestei discutii).

In Africa de Sud, negrii nu aveau dreptul sa circule cu anumite mijloace de transport in comun, dupa abolirea Apartheidului au primit dreptul sa circule cu acele mijloace de trasnport, dar nu in mod gratuit; asadar, dreptul nu presupune gratuitate sau vreo obligatie pentru ceilalti membri ai societatii prin care sa ofere unui individ mijloacele necesare utilizarii obiectului respectivului drept, ci doar obligatia celorlalti de a nu incalca acest drept (regula).

De asemenea, dreptul este, in mod necesar, benevol (voluntar), singura persoana care poate renunta la acel drept fiind individul (subiect al acelui drept). Exista intr-adevar si notiunea de „drept obligatoriu” (in legislatia muncii), dar acolo este o forma de manipulare. Un drept care devine obligatoriu isi pierde vocatia de drept si se transforma in obligatie. In concluzie, dreptul la viata nu presupune in niciun fel ca ceilalti sa ii ofere individului mijloacele necesare supravietuirii, ci presupune obligatia de a nu-i periclita, printr-o actiune, viata. Intrucit dreptul este benevol, individul este singurul care este indreptatit sa decida renuntarea la propria viata.

Cred ca dezacordul ce reiese din comentariile postate aici, isi are originea in premisele axiomatice diferite.

1) Daca dreptul de proprietate se afla in virful ierarhiei valorilor (fiecaruia dinre noi), crima este legitima si in cazul in care un hot fura un bun in absenta proprietarului, iar cind proprietarul il descopera, este indreptatit sa-l ucida intrucit i-a incalcat dreptul de proprietate (deoarece in aceasta situatie dreptul de proprietate este superior dreptului la viata).*

2) Insa daca acceptam dreptul la viata, ca drept suprem, omorul este legitim doar raspuns al unei agresiuni care ii pune viata in pericol proprietarului (tilharie, jaf, amenintarea cu moartea, lovire, s.a.). In acest caz, autoapararea (ca o consecinta fireasca a principiului non-agresiunii ce izvoraste din dreptul la viata) este justa si utilizarea oricarei arme este legitima (inclusiv armele de foc). Eu percep drepturile astfel: -dreptul la viata este fundamental, il dobindim in momentul in care ne nastem (fiind un drept natural); -dreptul de proprietate decurge din dreptul la viata, intrucit pentru a trai trebuie sa ne satisfacem nevoile prin intermediul bunurilor; -libertatile presupun dreptul de a decide in privinta utilizarii bunurilor Ceea ce incerc eu sa arat este ca dreptul de proprietate asupra unui bun, intr-o societate libera, presupune si dreptul de utilizare al acelui bun. In cazul armelor de foc (exceptinid citeva utilizari izolate: obiecte de muzeu, etc), dreptul de utilizare inseamna posibilitatea de a ucide, iar limita utilizarii acestor obiecte (doar pentru autoaparare) nu poate exista decit in situatia in care acceptam dreptul la viata ca drept primordial. *) Este asemanator exemplului cu individul care cade de la etajul 25 si se agata de balustrada vecinei de la etajul 15. Evident, el nu este agresor, ci victima unui accident, iar interdictia proprietarei de a se tine de balustrada dumneaei nu are nicio legatura cu autoapararea/non-agresiunea.

Scuze pentru interventia in

Scuze pentru interventia in discutie, insa din cate am citit in articol este vorba despre dreptul de a purta o arma, nu despre dreptul de a lua viata unui hot. Faptul ca ai dreptul sa ai in proprietate o arma nu inseamna ca ai drept de viata si de moarte asupra oricarei persoane care iti incalca proprietatea. Conditiile in care pot fi folosite armele sunt stabilite prin lege! Este vorba de faptul ca ai dreptul sa te aperi in cazul in care viata si siguranta (ca tot vorbeam despre dreptul la viata ca drept suprem) iti sunt puse in pericol! Sa ne imaginam urmatoarea situatie: pe strada esti atacat de un grup de mai multi indivizi. Cu un spray paralizant nu ai rezolvat nimic! Cu un pistol cu gaz poate ca ai fi cat de cat in siguranta, asta daca atacatorii nu te-au incercuit. Cu o arma de foc ai siguranta ca nu se mai apropie nimeni de tine; un atacator se afla intr-o stare emotionala extrema, din acest motiv el este deosebit de sensibil la toate reactiile posibile ale victimei sale. Simplul fapt al expunerii armei are un efect descurajator imediat asupra acestuia, mai ales daca nu se asteapta la asa ceva. Interzicerea detinerii armelor ne condamna practic la moarte in cazul in care cineva decide sa ne atace, pentru ca NU avem dreptul la aparare. Despre moralitatea instituirii acestui drept nu cred ca are rost sa discuta, consider ca moralitatea este cea care ne tine pe loc, ne impiedica sa evoluam.

ce fel de arme ar trebui permise

orice fel de arma(de la scobitoare la portavion) cu exceptia armelor de distrugere in masa (WMD _ nucleare, chimice si biologice)

Sunt oamenii suficient de "deschisi" pentru legalizarea armelor?

Pe la mijlocul articolului chiar imi puneam intrebarea "cum ramane cu nebunii?", dupa care am vazut ca ati atins si dvs. acest subiect; Am realizat insa ca nebunii pot face rau folosindu-se si de alte bunuri, legale (conducand masini, de exemplu). Intr-adevar, instituirea dreptului de proprietate asupra armelor de foc ar putea fi solutia potrivita pentru siguranta noastra, insa la inceput ar starni o revolutie a opiniei publice din cauza sutelor de prejudecati religioase si morale... Din pacate, cel ce ucide este considerat vinovat iar cel ucis este victima, chiar daca a fost vorba de legitima aparare! Ar fi o idee foarte buna sa se legalizeze detinerea armelor de foc, dar daca acest lucru ar isca o revolutie civila?

Anca, nu imi e foarte clar

Anca, nu imi e foarte clar care este intrebarea pe care o ridici. Este extrem de improbabil ca legalizarea armelor sa duca la un razboi civil, desi nu putem exclude nimic a priori. Dar, in fond, care este problema? Consider ca oamenii detin un drept natural (legitim) la aparare. Din moment ce au dreptul la proprietate, la roadele muncii lor, au si dreptul de a-si apara aceste roade. Statul a intervenit si le-a confiscat armele. Legalizarea portului de arma echivaleaza astfel cu revenirea la o situatie fireasca, normala. A te declara impotriva dreptului de proprietate privata asupra armelor este totuna cu a te declara impotriva dreptului de proprietate. Reforma economica (privatizarea) nu a dus la nici un razboi civil, nicaieri in lume. Si gandeste-te cati oameni au avut de suferit in Romania, de pe urma reformei (minerii, de exemplu). De ce ar duce la conflict social reinstaurarea dreptului de a detine arme? La urma-urmei, nu conteaza cati contesta dreptul indivizilor de a se apara cu arme de foc. Cati au contestat dreptul fostilor proprietari de a-si recupera casele? Si ce, asta inseamna ca este just sa impiedicam dreptul de proprietate?

Problema este ca majoritatea

Problema este ca majoritatea oamenilor nu gandesc asa, desi ar fi interesant de realizat un sondaj cu parerea oamenilor referitoare la legalizarea armelor de foc. Ideea este ca in eventualitatea unui nou incident in care oameni nevinovati ar muri intr-un atac armat, vina ar fi aruncata pe legalizarea armelor - statul ar fi considerat autorul moral al crimei; este suficient ca pe un canal de televiziune sa se faca legatura intre legalizarea armelor si incident pentru a se crea o isterie generala. Putem lua ca exemplu protestele violente din Grecia de anul trecut pentru a ne da seama ce dimensiune poate capata revolta oamenilor fata de un anumit incident (deoarece armele sunt interzise acum, incidentele de acest gen nu raman foarte mult timp in atentia publica, pentru ca se considera cazuri rare, insa daca detinerea armelor ar fi legalizata, ar putea circula ideea ca numarul acestor incidente ar fi din ce in ce mai mare). Intrebarea pe care o ridic se refera la capacitatea oamenilor de a accepta legalizarea portului de arma - totusi, este nevoie de o schimbare a mentalitatii, a culturii oamenilor, si acest lucru necesita timp. Nu sustin ca ar trebui sa impiedicam dreptul la proprietate din cauza celor care il contesta, spun doar ca ar trebui sa se puna accent si pe informarea publicului, si in special a mass-media; cu o campanie de informare bine pusa la punct si explicatii pe intelesul tuturor riscul unei revolte ar scadea simtitor. La o schimbare atat de importanta trebuia sa te bazezi pe suportul cetatenilor. Momentan subiectele de acest gen - legalizarea prostitutiei, legalizare portului de arma, legalizarea drogurilor - raman subiecte tabu; oamenii nu sunt de acord cu legalizarea prostitutiei, care nu ucide pe nimeni, in aceste conditii cum sa fie de acord cu legalizarea armelor? Intreb si eu...

Absolut de acord cu tine

Absolut de acord cu tine Anca. Subiectul este practic tabu in Romania. Nu departe de noi insa, in Elvetia, lucrurile stau exact invers. Deci, sa fim optimisti.

Din pacate mentalitatea

Din pacate mentalitatea noastra se situeaza la ani lumina distanta de mentalitatea lor :) Jumatate din populatia Romaniei il idolatrizeaza pe Iliescu si isi doreste un stat paternalist...

Este oare necesara?

Desi pot intelege legalizarea armelor din perspectiva dreptului de proprietate nu sunt de acord cu aceasta. Am selectat cateva paragrafe din articolul dumneavoastra si mi-am exprimat parerea in legatura cu ele: “Mai mult, se ştie că actele de violenţă cu folosirea armelor de foc exercitate în secolul al XIX-lea erau mult mai puţin frecvente decât în prezent, ceea ce sugerează că vestul nu era chiar aşa de sălbatic la urma-urmei sau, mă rog, mai puţin sălbatic decât metropolele mileniului 3.” O statistica ( daca exista) ar fi utila pentru ca mi se pare prea generala afirmatia. Poate erau mai putine atacuri deoarece populatia era mai redusa atunci dar frecventa atacurilor era totusi ridicata. Apoi daca tot discutam de frecventa, cu ce metropole ne comparam( cele din SUA sau cele europene)? “Să presupunem că în primul an de la legalizarea folosirii armelor ar muri 1 milion de oameni. Ar însemna acest fapt că indivizii sunt mai puţin îndreptăţiţi să deţină arme? Ar însemna că bunăstarea societăţii are de suferit? Nicidecum. Dacă cei 1 milion de inşi şi-au pierdut viaţa în timp ce încercau să-şi agreseze semenii (furând, răpind,violând etc.), atunci am putea spune că societatea are chiar de câştigat.” Puneti pe acelasi nivel hotii cu violatorii? Eventual chiar copilul de 14 ani care fura o paine din magazin ar trebui impuscat pentru agresarea proprietatii detinatorului magazinului? Intrebati daca bunastarea societatii ar avea de suferit daca acei 1 mil de oameni ar muri. Sunt multi etatatisti( si nu numai) care cred in reabilitarea celor care comit acte de criminalitate, dovada faptul ca avem inchisori si nu camere de gazare. Omorarea unui milion de oameni nu ne poate lasa indiferenti iar ideea ca acei oameni oricum nu aduceau un beneficu societatii este una denigratoare fata de fiinta umana. Acei oameni au si ei drepturi chiar daca sunt criminali, iar logica dumneavoastra ma face sa cred ca sustineti( indirect) pedeapsa capitala pentru orice atac asupra proprietatii ( aplicata de cei a caror proprietate este agresata) lucru cu care nu pot fi de acord. “Meritul reformei proprietăţii asupra armelor de foc nu stă, aşadar, neapărat în reducerea numărului celor care îşi pierd viaţa, ci în scăderea numărului infracţiunilor, al victimelor agresiunilor.” As fi intersat sa stiu ce va face sa credeti ca legalizarea totala a armelor ar duce la scaderea criminalitatii? United Nations Office on Drugs and Crime in publicatia din 2000, arata clar ca SUA are o rata a omuciderilor de 7,52 pe 100 000 de locuitori fata de doar 2,49 in Ungaria ,3.76 in Cehia, 1,57 Anglia sau 1,49 Spania. Daca la aceste date mai adaugam Elvetia cu 1,52 si Finlanda cu 2,62 ( ultimele doua tari fiind cu traditie a posesiei de arme) putem observa clar ca nu absenta sau prezenta armelor de foc fac o tara mai sigura. Criminalitatea ridicata va exista si in tarile care au liberalizat regimul armelor si munitiilor si in cele care nu, pentru simplu motiv ca nu tin de acest criteriu. Nu face obiectul acestui articol care ar fi aceste cauze asa ca nu voi intra in detalii. “De ce nu am face un pas mai departe şi nu am accepta legalizarea posesiei armelor? Un răspuns cinic, dar nu mai puţin relevant, cred că ţine tocmai de observaţia anterioară - anume, pentru că dacă toţi oamenii ar fi liberi să se înarmeze, poliţia ar trebui concediată pentru că nu ar mai avea ce face. Iar această concluzie este cu adevărat tulburătoare, nu-i aşa? Mai ales pentru poliţişti.” Dupa cum am aratat in statisticile de mai sus, legalizarea armelor din SUA nu a dus la o criminalitate scazuta. Iar politia este departe de a se fi desfiintat si are bugete si personal asemanator cu cel din alte tari dezvoltate. De exemplu New York City Police Department (NYPD) are aprox 42 000 de politisti si 3,9 mld $ buget fata de Metropolitan Police Service (MPS) din Londra care aprox 35 000 de politisti in subordine si un buget de 3,5 mld lire sterline, in conditiile in care ambele departamente asigura aceleasi servicii pentru o populatie aproxitativ egala (8,2 mil vs 7,4 mil) “Ca anecdotă, am mers odată să vizitez un magazin de arme în SUA. Am intrat ca şi cum aş fi pătruns într-un magazin obişnuit şi am putut examina zecile de arme şi ustensile militare disponibile pe raft, cu o uşurinţă cu care în România nu poţi studia nici măcar produsele dintr-un magazin de telefonie mobilă. Îmi amintesc că vânzătorii nici măcar nu erau prin preajmă şi s-au arătat abia după câteva minute de aşteptare (deşi eram însoţit de câţiva prieteni şi ne împărtăşeam impresiile cu voce tare). Uimit de aparenta lipsă de securitate a magazinului, am încercat să găsesc o explicaţie. Vânzătorul (şi totodată proprietarul) avea să mă lămurească arătându-mi pancarda uriaşă care trona pe vitrina exterioară a magazinului şi care îmi scăpase din vedere atunci când îi trecusem pragul. Pe aceasta scria cu litere roşii următorul avertisment: „Steal here, die here!" Atunci am înţeles că metoda cea mai bună pentru a te feri de hoţi nu este să păstrezi armele în beciuri, sub lacăt, în unităţi militare înconjurate de garduri de sârmă ghimpată şi posturi de pază cu gardieni înarmaţi” Interesanta anecdota, dar dupa cum dumneavoastra ati precizat nici macar nu ati vazut semnul respectiv, la fel se putea intampla si cu alta persoana, mai ales daca nu stia limba engleza( comunitatile hispanice detin ponderi importante in unele orase sau chiar state americane) si atunci ce se va intampla? Un copil care fura o arma din magazin va fi omorat de catre proprietar? Nu era poate mai bine sa puna o camera de filmat ca atunci cand cineva fura sa poate fi identificat usor? Asta e problema cu liberalizarea armelor, alegem calea mai simpla, orice infractiune are loc,infractorul este omorat. Apropo, de cand in SUA furtul a devenit motiv de omor? Sa inteleg ca daca cineva fugea cu o arma,proprietarul magazinului l-ar fi urmarit si impuscat in plina strada, eventual facand si victime colaterale? “Această reformă( a proprietatii asupra armelor- n. p) ar crea un cadru mai favorabil prevenirii şi reducerii efectelor agresiunilor, sporind siguranţa şi bunăstarea societăţii.” Poate ar trebui sa terminam intai cu reforma educatiei si sa vedem daca aceasta nu duce si la reducerea criminalitatii decat sa recurgem liberaralizare posesiei armelor. PS: La fel ca si “alt Bogdan” si eu consider dreptul la viata ca fiind suprem.

Multumesc pentru opiniile

Multumesc pentru opiniile critice. Se pare ca am lasat in randul cititorilor impresia ca as fi un maniac obsedat de uciderea infractorilor!!! :) Nicidecum. Consider ca nu ne putem pronunta nici pentru, nici contra si nu asta a urmarit articolul meu. Evaluarea agresivitatii unei actiuni trebuie probata in ultima instanta in justitie. Daca cineva ma ameninta verbal si eu reactionez impuscandu-l, este posibil sa fiu condamnat in instanta, pentru ca am comis un act agresiv. Exista cazuri in care probarea agresivitatii unei actiuni nu este o sarcina usoara. Dar nu vad ce legatura are aceasta constatare cu dreptul de a te apara (folosind arme). Dreptul la aparare este un drept fundamental, care decurge din dreptul de proprietate (asupra vietii si resurselor pe care le detinem). Trebuie sa ne putem apara eficient, altminteri dreptul de proprietate si la viata devine lipsit de continut.

Cei care invoca respectarea vietii si a proprietatii private dar se opun apararii eficiente a acestora sunt inconsecventi, ca sa nu spun demagogi. Este ca si cum ne-am declara de acord cu proprietatea asupra unei case, in acelasi timp interzicand prin lege vanzarea sau inchirierea acesteia. Ce drept de proprietate privata mai este acesta?! Armele de foc reprezinta UN mijloc de aparare. Nu sustin ca trebuie sa le folosim, cu atat mai putin sa le folosim pentru a omori infractorii. Sustin ca interzicerea acestora lipseste indivizii de UN mijloc de a se apara (unul eficient, se pare). Ca atare, afecteaza bunastarea societatii.

Si tu, ca si “celalalt Bogdan”, propuneti diverse situatii si exemple extreme, provocatoare. Dar, repet, nu este sarcina mea sa le judec. Exista “organe” abilitate pentru asta. Ma intrebi daca ar trebui impuscat un copil de 14 ani care fura o paine? Habar n-am! Nu sunt judecator. Daca copilul avea el insusi o arma si m-a amenintat? Daca eu, ca proprietar al magazinului de paine, aveam propriul copil langa mine in acel moment? Daca painea furata era unica paine de care dispuneam si nu mancasem de 5 zile? In societate exista reguli care definesc comportamentul agresiv, criterii care diferentiaza agresiunea de actiunea pasnica. Aceste reguli sunt formalizate prin lege si trebuie aplicate concret prin justitie. Inca o data, ce legatura au aceste REGULI cu MIJLOACELE de aparare? Cel mult, din exemplele voastre, pot retine (si sunt de accord) ca trasul cu arma, chiar si in autoaparare, este uneori imoral. Dar ce are de-a face moralitatea cu justitia? Prima este subiectiva. Pe lumea asta exista oameni care nu ar riposta niciodata daca ar fi supusi unei agresiuni. Ar intoarce si celalalt obraz. Treaba lor. Poate ca ar fi minunat sa fi toti niste ingeri. Si poate ca ar trebui sa educam lumea in acest sens. Dar, ma intreb, daca am fi toti ingerasi, ar mai trebui interzise armele? Si daca nu suntem, trebuie sa incepem educatia prin interzicerea lor?

In fine, ca sa inchei subiectul, nu am inteles de ce daca in societate se afla 1 milion de criminali si ei toti o sa dispara in secunda urmatoare, bunastarea societatii ar avea de suferit. E mai bine ca ei sa existe? De acord cu tine ca nivelul criminalitatii nu este determinat strict de numarul de arme detinute. Aici am doua observatii:

1. Daca asa stau lucrurile, atunci de ce esti impotriva legalizarii armelor?!

2. Asta nu inseamna ca, ceteris paribus, legalizarea armelor nu duce la scaderea criminalitatii. Asta imi aduce aminte de urmatoare intrebare, din alt domeniu: “Depinde bunastarea unei natiuni de resursele natural pe care le detine?” Daca ne uitam pe planeta, raspunsul este nu. Vezi Japonia. Dar inseamna asta ca ar fi mai bine daca Romania (sau Japonia) ar fi incepand de maine lipsita de orice resurse?

Concluzie: este evident ca resursele naturale conteaza. Dar e o prostie sa credem ca doar ele conteaza. Asa e si cu armele. E o prostie sa credem ca DOAR ele conteaza, ca o se aduca fericirea. DAR CONTEAZA! Pentru a sprijini interzicerea/legalizarea armelor ne trebuie o TEORIE, nu FAPTE. Faptele in sine nu au nici un inteles, ele trebuie interpretate printr-o teorie. Am incercat sa furnizez un argument in articol.

Nu mi se pare ca, totusi, criticile primite tintesc teoria. Zici ca NYPD e ditamai institutia. Faptul ca politia e totusi numeroasa si are buget mare nu inseamna ca serviciile sale sunt cerute intocmai.

dreptul la viata v. dreptul de proprietate

salut tuturor. am urmarit cu placere abordarile voastre. Lui "alt bogdan" si eugen, cred ca le pot oferi un motiv de reflectie: voi sustineti, daca am inteles corect, ca dreptul la viata este primordial, iar dreptul de proprietate este unul subsidiar. Sa presupunem ca individul Popescu, nemaiputand face fata ratelor ce trebuie platite la banca (ca tot este criza financiara :)), decide sa se sinucida. Ca sa fie mai clara ideea pe care vreau s-o desprind, presupun ca individul Popescu este format din doua mari componente: trup si suflet (sau ratiune). Prin urmare, o componenta (daca vreti, ratiunea sau sufletul acestuia) a decis ca cealalta componenta (trupul) trebuie sa moara. Astfel, putem deduce ca dreptul la viata al trupului a fost incalcat de actiunea agresiva a primei componente (ratiunea/sufletul). Cine pe cine va trebui sa dea in judecata pentru incalcarea dreptului la viata? Cum trupul si sufletul sunt organic legate si ele, cumulativ, definesc pe individul Popescu, desprindem urmatoarea concluzie: Popescu, prin actiunea sa RATIONALA nu a incalcat drepturile unei alte persoane la viata, el actionand doar asupra proprietatii sale: trupul sau. Ori, atata timp cat acesta este singurul in masura sa faca ce doreste cu propriul organism (sa bea o anumita bere, sa manance atunci cand doreste), poate implicit sa decida si asupra vietii sau mortii. Cred ca daca vom modela putin afirmatia voastra, vom ajunge la o clarificare a problemei ridicate. Asadar, propun ca il loc de "drept la viata" sa folosim "dreptul asupra propriului trup", care intruneste criteriul non-agresiunii si are caracter universal valabil. Dreptul la propriul trup include astfel orice decizie pe care Popescu vrea sa o ia cu privire la trupul sau: sa ramana in viata, sa moara etc. Daca vom accepta abordarea mea, atunci va trebui sa fim de acord cu opinia lui Bogdan conform careia "dreptul de proprietate este dreptul fundamental". Sper sa ma fi facut inteles. daca nu, astept comentariile voastre.

individul pe componente :)

Totusi, dincolo de zambetul mai mult decat cinic atasat sinuciderii pe caz de criza, as observa un soi de "imposibilitate" logica a exemplului cu d-l Popescu. In primul rand, in teoria actiunii umane, omul nu poate fi "divizat" pe "componente", care rabufnesc unele impotriva celorlalte si ar crea conflicte "juridice"... Pai cum ar putea "corpul", d-le Staicu, sa dea in judecata "ratiunea", de vreme ce el este despovarat, potrivit exemplului, de exercitiul gandirii, al ratiunii?!! Apoi, nu am putea concepe ca dreptul la viata al trupului ar fi incalcat de ratiune, pentru ca, in acest caz, individul Popescu ar fi inzestrat cu doua drepturi la viata - unul al corpului, altul al ratiunii... Ceea ce ar contrazice ipoteza de plecare, ca avem de-a face cu un singur individ, Popescu, si cu un singur "drept la viata". V-as propune sa renuntam, totusi, la astfel de exemple contradictorii cu insasi logica fiintei umane, nemaivorbind de personalismul doctrinei crestine. Bineinteles ca aveti dreptate cand spuneti ca nu exista un "drept la viata", caci "selfownership"-ul lockean inseamna dreptul asupra propriei persoane, proprietatea persoanei asupra propriului corp. Caci, invocarea de catre cineva a dreptului la viata ar presupune adesea, in abordarea rothbardiana de aceasta data, impunerea contrangerii de diverse grade asupra unor terti. Iar daca facem referile la opinia lui Bogdan, conform careia "dreptul de proprietate este dreptul fundamental" si aici am putea aduce ceva completari. Si anume, ca dreptul de proprietate privata nu e doar fundamental, ci singurul coerent cu stiinta actiunii umane si necontradictoriu dpdv etic. Ma bucura insa nespus derularea unei astfel de dezbateri, cu verb dezinvolt si cu miez! Si sper la recidive!

sunt de acord cu tine.

sunt de acord cu tine. exemplul meu nu a vrut decat sa arate cat de absurda (ilogica) ar fi situatia in care am sustine dreptul la viata ca fiind unul universal, iar nu dreptul de proprietate asupra propriei persoane.

dreptul la viata vs.

In ideea ca dreptul la viata este primordial si cel la proprietate este subsidiar, in opinia mea asa este, dar nu pot fi deacord ca acest :Popescu: dupa cum spuneti dumneavostra are dreptul deplin in a decide ce face cu viata lui. Sa moara sau sa traiasca pentru ca nu mai poate plati un credit, pe care ar fi trebuit sa-l analizeze inainte de a-l solicita bancii. Eu sustin ca doar Dumneazeu decide in a trai sau a muri, daca putem lua in considerare si factorul religios in calcul. Si ca sa nu deviez prea tare de la subiect, a detine o arma de foc nu inseamna neaparat sa o folosesti in a ucide, te poti apara pe tine ca persoana, cat si proprietatea pe care o detii. Este mai grav sa nu poti sa te aperi si sa nu poti sa iti aperi ceea ce ai muncit tu, asa ca eu sustin legalizarea detinerii armelor de foc, asta ar duce la o "abtinere" din partea infractoriilor, sau cel putin a celor amatori.

salut Alex

in primul rand, chestiunea cu plata creditului a fost, asa cum a remarcat cineva anterior, o informatie lipsita de utilitate in dezvoltarea ideii si putin intr-o nota cinica. in al doilea rand, mesajul central a fost acela ca dreptul la viata deriva din dreptul de proprietate asupra propriului corp. deci, dreptul de proprietate este o institutie fundamentala (cu toate trasaturile de universalitate, justete etc predate la cursul de EI). este adevarat ca am exclus din analiza latura religioasa si nu pentru ca nu o consider importanta. ba din contra. insa, pe mine ma interesa (atunci) doar sa fac distinctia dintre cele doua drepturi si sa arat care este cel fundamental. alex, se pare ca tu te-ai centrat mai mult pe latura motivatiei gestului de a se sinucide (de genul sa aiba in vedere si posibilitatea de a nu putea sa-l ramburseze), decat pe cea a analizei implicatiilor actiunii respective. cat priveste abordarea crestin-ortodoxa, tin sa corectez putin cateva din ideile tale. luand asadar factorul religios in considerare, tu poti sa crezi ca doar Dumnezeu este cel care decide sa traiasca sau nu Popescu, dar Sfintii Parinti (vezi spre exemplu Paisie Aghioritul) vorbesc despre OM - creatia lui Dumnezeu - si liberul arbitru. Ori teoria predeterminista pe care tu o sugerezi este demontata de talcuirile Bibliei si de cartile sfinte. Astfel, tu (omule) esti cel care decide ce cale urmezi. Ca D-zeu rasplateste pe cei care-L urmeaza, asta e cu totul altceva. (daca vrei, poti afla mai multe citind Scarile ... lui Ioan Scararul)

breaking news

in cartierul manastur din cluj, un grup de indivizi ce detineau arme letale au atacat o sucursala a unei banci comerciale si au furat (din surse media) suma de 75.000 Euro. de asemenea, au lovit destul de grav agentul de paza si casiera, iar apoi au plecat nestingheriti. Se spune ca politia ii cauta, a organizat filtre la iesirile din oras etc. Oare care ar fi fost scenariul si finalul acestei intamplari daca agentul de paza (sau agentii de paza) ar fi fost si el innarmat cu o arma letala si nu doar cu un spray lacrimogen?

Agentii de paza...

Daca agentul ar fi fost inarmat cu o arma letala... ar fi luat-o la fuga :) Agentii de paza de la noi au impresia ca au fost angajati ca sa stea. In cazul in care se intampla ceva ce ar necesita interventia lor, se comporta ca simpli spectatori. Acum doua seri am asistat la o bataie in metrou; agentii de paza stateau si se uitau, in cele din urma tot un calator a apasat butonul rosu magic, macar sa se bata afara, sa nu raneasca si restul calatorilor din greseala...

se poate, dar totusi

anca, este foarte posibil ca agentul respectiv sa o ia la fuga, cum spui tu. totusi, eu cred ca platitorul acestui serviciu va renunta la firma de paza respectiva si va angaja o alta care intr-adevar sa-l apere. cat priveste situatia din metrou, trebuie sa spun ca acestia nu au stimulente puternice de a-si face treaba, pentru ca intre directorat, sindicat si firma castigatoare exista o stransa relatie de prietenie, iar astfel de firme de prestari servicii sunt cel mai probabil canale de tranferare a banilor companiei in buzunare private. nu cred ca asa stau lucrurile si in cazul firmelor private ce doresc servicii de aparare!

opinii personale

prima obiectie pe care o am se leaga de prima parte a acestui articol si anume cea a "spiritului civic".dar inainte de acest spirit civic eu cred ca este viata noastra.acei bani nu erau ai lui Gheorghe iar acei bani erau asigurati!!! a meritat gestul lui gheorghe? care prin tentativa lui de a opri criminalul si-a pierdut viata lasand in urma un baiat de 15-16 ani fara tata.cu ceva timp in urma citeam intr-un ziar un interviu luat unei femei de succes(din Romania) care se stabilise in Belgia si incerca sa ne prezinte cat de cat modul cum gandesc vest-europenii sau cel putin o parte din ei, legandu-se de o intamplare din viata ei pe cand se afla la locul de munca si anume prin incercarea acesteia de a muta o imprimanta de pe o masa pe o alta masa .cineva ( un subaltern) i-a spus ca ceea ce face nu este treaba ei si nu face parte din indatoririle acesteia. mutarea acelei imprimante este treaba altcuiva, cineva este angajat pentru a avea grija ca toate lucrurile sa fie asezate cum trebuie in acea firma. m-am legat de acest exemplu pentru ca are o oarecare legatura cu cazul jafului de la brasov. de ce trebuia Gheorghe sau cel care lucra la ghiseu sa faca pe erou ? pentru ca treaba cu "erou" in aceasta poveste tine de politia romana. nu asta este treaba politiei ? de a avea grija de populatie si de a prinde talharii? din punctul meu de vedere daca ma aflam in locul casierului , i-as fi zis sa ia ce vrea si sa plece si nu m-as fi opus in niciun fel pentru ca viata mea valoreaza mai mult decat orice suma s-ar afla in acel seif iar in al doilea rand banii erau asigurati.consider ca gestul lui gheorghe nu facea parte din atributiile sale si deci inutil. a doua idee a mea se leaga de legalizarea armelor si sunt de acord atata timp cat ma refer la un pistol cu alice sau cu pistol cu gloante de cauciuc care pot rani destul de grav dar lasandu-l in viata (in majoritatea cazurilor)pe invidiv,lucru care nu mi-l poate garanta arma de foc. mi-a placut ideea cu privatizarea sistemului de securitate al populatiei. in ziua de azi in politia romana sunt angajati numai burtosi care isi intind scaunul din dreapta pe spate in ture in timp ce celalalt se plimba usor cu girofarul aprins "atentionandu-i" pe infractori ca sunt prin preajma. este si normal cand orice mamifer cu 1000 de euro spaga poate ajunge politist comunitar, care ar avea grija de noi.in schimb firmele particulare de securitate au un alt punct de vedere. zilele trecute ma aflam intr-un loc unde si-au facut apartitia doi "omuleti" de la BGS de aproximativ 1.90-1.95 inaltime, bine facuti si instruiti, inarmati cu pistol cu gloante de cauciuc ,spray paralizant, baston , statie ,probabil si vesta, practic aveau tot ce le trebuie in dotare pentru a-si apara cauza si totodata sa-si duca la bun sfarsit indatoririle.acestia venisera in urma apasarea butonului de alerta de la casierie.In cazul jafului de la banca transilvania ce pot sa spun , paznicul un individ semi-pensionat care avea stipulat in contract ca nu are voie sa detina o arma letala .ce-ar fi putut face , sa opreasca glontul cu mainile? eu nu inteleg si nu-mi explic la ce a fost totusi pus acolo fara o arma mai ales ca este angajat ca paznic la o banca din care nu putem exclude jaful in orice moment.

De acord cu toate parerile contrarii.

Sunt initiatorul si unul din membrii fondatori al Clubului Roman de Autoaparare - ROMSDC - www.romsdc.ro Incerc sa sintetizez. Pentru asta insa am nevoie de un mediu in care sa am cateva constante si chiar variabile, bine definite. Categorii generale. - Dreptul universal la o viata sigura - Dreptul universa la calitatea vietii sigure - Deptul la autoaparare, drept cu caracter ubicuu [ma pot autoapara oriunde, nu numai pe proprietatea mea] Categorii specifice. - Catalogarea tipurilor de armament si munitii in letale/neletale/autoaparare este una discutabila inca - Textul legii ce defineste autoapararea la noi este unul ambiguu si limitant cu caracter de restrangere a unui drept universal prin alterarea grava a conditiilor impuse. - Textul garantarii proprietatii este unul ambiguu si el este cel ce duce la alterarea dreptului la autoaparare. Acum putem sa deschidem o discutie intr-un environment cu parametri controlati, deci mai aproape de rigoare. Paralela cu automobilul este bine aleasa dar irelevanta. Un individ din orice structura speciala de interventie poate omori sau incapacita ireversibil o serie de oameni folosind numai cheia de portierei de la masina din dotare / masina personala. Concluzia ca masina in sine este un obiect periculos si letal ramane si deci se pune problema ca sa se interzica si dreptul de port-canistra- motorina, pentru ca onor continutul canistrei da sens ultilizarii masinii si deci potenteaza definitoriu prezentei unei chei pentru portiera masinii. Absurd complet, nu? Revenim la discutie. Avem dreptul la o viata normala fara a ne teme nici pe strada nici in proprietatile noastre de agresiunuile celor certati cu legea. De vreo 20 de ani se presupune ca ar trebui sa avem si dreptul de a ne proteja activ si nu doar sa speram ca autoritatile pot face asta pentru toti in mod efectiv [ceea ce nu este cazul]. Aceasta liniste si acces general si nediscriminatoriu la dreptul la autoaparare ne poate garanta in oarecare masura un nivel de confort acceptabil si deci o calitate sporita a vietii. Aici intervin insa legiuitorii nostri si, in deplina culpabila asociere cu guvernantii si elemetele necesar coercitive ale societatii, trec fara nici o rusine peste paragrafe intregi ale legii de baza, peste Constitutia Romaniei. Ori daca aceasta din urma statuteaza ca nu exista categorii de cetateni "mai egali" in drepturi printre noi, tot felul de legi si acte normative, in vreme ce dau libertati aiuritoare unor categorii de cetateni [parlamentari, demnitari, lucratori in servicii, lista completa se poate regasi si in directivele NKVD de unde a fost probabil calchiata], cetatenii de rand au restranse si limitate drepturi in ceea ce priveste autoapararea. Rezultatul: avem o societate polarizata cert, cativa au dreptul sa isi apere vietile oricum si in orice conditii, restul se pot apara prin metode quasi-primitive si absolut in toate situatiile in care o fac, adica se autoapara justificat, sfarsesc prin a fi cercetati penal pentru tentativa de agresarea a... agresorului. In conditiile actuale de colaps economic vadit si dirijat, resursele in scadere sunt cele ce fac sa apara tot mai multe acte de violenta. Teoria managementului violentei nu are sectiuni cu solutii sybilice. Raspunsurile sunt certe si ne-interpretabile. Constientizarea faptului ca, de exemplu, la fiecare doua case gasesti 3 arme, duce inevitabil la o scadere dramatica a numarului de talharii pe teritoriul proprietatii. Singura validare certa a unei astfel de teorii nu este, cum s-ar putea crede - calculul estimativ ci istoria. In USA nu veti vedea gardurile si portile din Europa pentru singurul motiv ca de la bun inceput stiai ca intrarea neautorizata se taxeaza direct de catre proprietar, fara ezitare, fara loc de glume sau interpretari. Acelai lucru se transfera si pe strada, pe domeniul public. Daca stii ca vrei sa te dai jos in intersectie sa ii fluturi pistolul pe la nas celui ce "ti-a taiat calea" si constientizezi ca din respectiva masina se dau jos trei oamani la fel de inarmati ca si tine, in mod cert cred ca nu se mai ajunge la asta. La noi se pleaca de la defectele de sitem, defecte grave de altfel, si se ajunge la restrangere de drepturi si libertati consfintite prin Constitutie pentru cei ce in fapt respecta legea. Suntem in total acord cu cei ce vor sa inaspreasca legile privitoare la detinerea armelor si munitiei. Da, trebuiesc inasprite conditiile de acces la detinerea armei, un profil psihologic precum cel recomandat de onorabilul profesionist Col. Butoi, cercetari specifice asupra petentilor. Un control mai riguros si mai bine articulat si sincronizat al modului de detinere, utilizare si port al armelor. Da, inasprirea pedepselor aplicate celor ce contravin legilor in discutie. Si aici este de discutat. Un desperado poate comite acte de genul celor de la Brasov fara jena stiind ca se va alege cu interdictia pe viata de a detina legal o arma. El oricum nu o detinea legal si cand ii va trebui, tot ilegal si-o va procura detine si folosi. Stie ca risca vreo cativa ani de inchisoare, asta daca va ma fi gasit dupa cercetarea in liberatate pe motiv ca nu prezinta pericol social. Si de acolo va fi scos oricand cineva bine pozitionat va avea nevoie de serviciile lui. Deci ce discutam noi aici? Asta in cazul ideal. Caci in mod normal un proces de genul acesta dureaza ani intregi, iar eficatitatea actului de justitie se masoara in voteza de reactie si aplicare a legii. Practic amestecam categorii, amestecm domenii si, ca dovada suprema a neputintei autoritatilor, se incearca metode represive universale aplicate clasei de jos, adica a restului societatii. Asupra a tot ce nu reprezinta cetateni de mana I-a, adica, demnitari, parlamentari, oamenii din structuri si... gata. Cu siguranta va exista un decont. Vor scadea probabil infractiunile cu mana armata comise de cei ce le detin legal. Se va ajunge la un procent insignifiant. Dar in acelasi timp, in ciuda manipularii in care suntem atrasi, nu putem sa nu bagam de seama ca de fapt acest procent de infractiuni comise cu arme detinute legal reprezinta undeva pe la 0,77% din totalul infractiunilor cu mana armata. Adica diferenta o reprezinta infractiunile cu mana armata comise de cei ce detin ILEGAL armele in discutie. Dar incoronarea majora a manipularii colective in care suntem impinsi cu gratie de cei incapabili sa stapaneasca fenomenul infractional se face simmtita si pe acest forum de discutii. Se impinge discutia spre paricularizari/particularitati, nu vedm padurea de copaci. Discutam cu care mana trebuia casiera sa... strige sau daca era oportun sa se apere cu un A4 sau cu un A5 [A4 sau A5 nu reprezinta calibre de munitie sau tipuri de arma aici :), sunt doar formate de coli de hartie :) ] de glontul atacatorului si daca nu era mai bine sa aibe un lansator de grenade. In veme ce organele cu competente in domeniu i-au dat autorizari de specialitate sa lucreze cu valori in incinte protejate cu termopane low-cost si supravegheate de camere web de $11.95 de pe eBay.com. Discutam amanunte si viata trece pe langa noi cu toate asperitatile ei sfarsind prin a ne toci simturile si a ne impinge sa zicem ca asa trebuie sa fie de fapt. Culmea este ca alte societati au solutii si in ciuda accidentelor intens mediatizate, acel: To Serve & Portect de pe masinile lor chiar make sense - isi au reflecarea in viata reala. Un singur lucru bun: Oameni ca Bogdan care a initiat discutia de aici si altii ca el discuta. Cata vreme inca se mai discuta mai este o speranta.

Interesanta discutie.

Interesanta discutie. Si aici ma refer la detinerea unor arme LEGAL. Indiferent daca sant neletale sau letale. Nu cred ca exista un specialist psiholog care sa poata spune sigur despre o persoana (in cazul detinerii unei arme), ca nu va folosi acea arma impotriva nimanui. Exista intotdeauna posibilitatea ca cineva care detine legal o arma, sa o foloseasca in alte scopuri. Dar care e pana la urma riscul detinerii legale de arme? Nu cred ca am asista la rafuieli intre bande, deoarece bandele au deja arme, dar nu le folosesc. Nu cred ca vor creste numarul de crime, deoarece pentru o arma de foc vei avea nevoie de un permis de port-arma, care se obtine mai greu, fata de cumpararea unui cutit, o coada de lopata, o teava de metal, sau mai ieftin, de ridicarea unei pietre de pe jos. Nu cred ca va escalada violenta asa cum spun "specialistii" care sant plasati in functii de raspundere, si care daca ar gandi probabil ar fi schimbati din functii, caci ar deranja persoane importante. Si sa nu uitam, cea mai eficienta arma e corpul uman in colaborare cu mintea umana. Si ce e mai "grav", e ca pentru astea din urma, nu ai nevoie de permis. Cel putin nu inca. Se pare ca e o problema de mentalitate. Sau o mostenire transmisa genetic, din generatie in generatie. In RO sant detinute 90000 de arme neletale de catre 60000 de detinatori. Legal. Ca politia nu stie (nici nu ar avea cum sa stie) cate sant detinute ilegal. La un numar de 60000 de detinatori, doar 168 de cazuri de folosire ilegala a unei arme neletale. Daca un procent de 0,28% din detinatorii legali este considerat un numar mult prea mare ca sa fie acceptat de societate, (de politie si cei care raspund de siguranta publica), o accept si eu. Dar in acest caz, sa am dreptul sa cer despagubiri politiei (caci ei raspund de siguranta mea) de cate ori sant agresat, jefuit, etc, pentru ca daca sant platiti din banii mei, trebuie sa raspunda pentru ceea ce fac. Pentru mine e simplu: conform legii, daca detin o arma neletala, nu am voie sa o folosesc daca sant atacat de un caine vagabond, nu am voie sa intru cu ea in diferite cladiri publice (dar nici acele cladiri nu au la intrare un paznic si fisete metalice in care sa imi pot lasa arma, supravegheate si cu camera video, asa cum am vazut de exemplu in Ungaria), nu am voie nici sa imi las arma in masina daca cumva trebuie sa intru intr-o astfel de cladire, nu am voie sa beau o bere daca am arma asupra mea. Iar daca cumva ma apar si este clar un caz de autoaparare, politia imi ia arma (pe care o detin legal) pana la finalizarea cercetarilor, care pot dura cateva luni. Si in tot acel timp, eu cu ce ma apar? Si ce sa cerceteze? Doar e simplu de facut o analiza balistica a tubului cartusului (si a glontului la arme letale), mai ales dac imediat dupa folosire anunti politia si le dai pentru cercetari (analiza balistica) pisolul folosit. Asta ar trebui sa dureze maxim o ora. Nu mai mult. Iar cand ai iesit de la politie, ai iarasi arma de autoaparare asupra ta. Dar din pacate asa ceva nu se intampla la noi. Toate acestea sant motive care m-au determinat sa NU imi cumpar o arma de autoaparare. Nu ca nu mi-as fi dorit una. Dar legislatia si legiuitorii fac tot posibilul sa te faca sa renunti la acest drept fundamental, dreptul la autoaparare, deoarece considera ca dreptul la viata este un drept doar al lor.

Am o singura intrebare

Am o singura intrebare pentru toti cei care sustin ca nu ar trebui sa detinem arme si ca politia e cea care ne apara de raufacatori . Ar mai sustine acelasi lucru daca ar fi victima unei agresiuni cu violenta gen talharie, viol etc ?

"cetateni" cu drepturi....

Pentru inceput, ca sa nu existe confuzii, fac parte dintre cei 1% dintre romani care au in posesie macar o arma de foc. Si asta se intampla de aproape 30 ani si nu pentru ca mi-a cerut-o profesia sau sefii "gastii de cartier" ci pentru ca asa am vrut si s-a putut. Se poate la fel de bine si astazi ca si ieri sau alaltaieri dar nu stiu daca se va mai putea si maine. Toata discutia de mai sus se refera numai si numai la dreptul de a purta cu tine o arma mai pe oriunde ai fi nu la dreptul de a detine una; ca sa fiu si mai "la obiect" este vorba despre dreptul la proprietate insotit de dreptul de a purta si, eventual, folosi una din acele arme botezate de politie "scurte" si mai bine cunoscute ca pistoale sau revolvere "adevarate" nu dintre jucarioarele botezate pompos "neletale". Exista cel putin 3 cai LEGALE prin care orice roman declarat zdravan la cap si fara cazier sa-si poata cumpara arme mult mai puternice si mai eficiente decat pistolasul folosit la Brasov. Si tot legea acum in vigoare imi da voie mie si celorlati posesori legali de arme, fie ele de vanatoare sau de colectie, sa le folosim pentru aparare in interiorul locuintei-proprietatii (inca n-am auzit sa fi fost impuscat careva numa pentru ca a aterizat cu parasuta din greseala pe "mosia" vreunui detinator desi legal "e permis"), prin folosire intelegand punerea lor in functiune exact in modul prescris de instructiunile de folosire si nu ca bata sau ghioaga, cu munitie letala (prevazuta in lege si posibil a fi pastrata langa arma exact in acest scop), in scopul de a incapacita agresorul nu mortis de a-l ucide dar daca se intampla si-l omor ma aleg cu cateva pagini de declaratii (si cu vise urate). Asadar si astazi ca si ieri exista si pe plaiurile noastre numerosi posesori de arme "adevarate" si nu s-a iscat inca niciun razboi civil, nu s-au pornit razboaie si nici macar "inc-o revolutie". Se pare ca detinatorii legali de arme sunt printre cei mai pasnici dintre cetateni - poate e si pentru simplul fapt ca orice ancheta desfasurata pentru orice motiv asupra unui posesor legal de arme inseamna confiscarea armelor pana la definitivarea anchetei si asta determina un nivel de "constiinta civica" ceva mai ridicat in randul acestor 1% dintre romani (sa nu mi-l dati pe Adrian Nastase ca si contra-exemplu!!!). Pentru ca traim unde traim, o ancheta poate incepe si numai pentru ca vecina/ul de alaturi te reclama c-o deranjeaza faptul ca esti ras in cap sau porti pantaloni scurti iarna. Vajnica noastra politie se pune pe treaba si te ancheteaza iar in acest timp arma ta sta la "mititca". Pentru asta trebuie sa fii politicos cu vecinii, prietenii, dusmanii fie ca merita sau nu. Pur si simplu, posesorii nu vor sa piarda dintr-o prostie un drept castigat cu destula greutate. Asta a fost pentru cei ce viseaza scenarii apocaliptice, cu valuri de sange varsate pe strazi in primele 24 ore dupa "liberalizare". Cu toata parerea de rau pentru faptul ca-si consuma din resursele psihice in aceasta directie, posesie legala de arme exista. Si exista si valuri de sange pe strazi dar numai cateva picaturi sunt varsate ca urmare a folosirii unei arme de foc - sabiile, cutitele, furcile, bastoanele, batele, topoarele, ciocanele, parii din gard sunt "armele" preferate inca in acest gen de activitati. Si ma indoiesc ca pe strada s-ar produce baile de sange de care se tem cei ce sustin interzicerea daca dreptul de a detine, purta si folosi pistoale sau revolvere s-ar acorda exact in conditiile in care se acorda astazi dreptul de a avea o pusca (oricum printre cele mai restrictive legi in materie de arme la noi exista) . Asadar, sadirea in randul nostru a fricii fata de efectele "liberalizarii" este doar o politica concertata, dusa de cei carora chiar le e frica de arme in mana oamenilor "simpli" (conform zisei: "de ce i-a fost frica tot n-a scapat" cu referire la Craciunul din "89) cu sprijinul "gratuit" al organismelor pe care le patroneaza (politie, media, etc.). Nu trebuie sa ne uitam foarte departe, doar peste gard la vecinul cel micut de peste Prut, unde au avut o lege ceva mai blanduta, au fost cat pe ce s-a adopte cu punct si virgula pe a noastra dar, in disperare de cauza din cauza "raketi-lor, au trecut in extrema opusa, le-au dat pistoale la toti si le-au dat si dreptul de a le folosi in a "ajuta" politia in actiune contra infractorilor. Cu toate astea, mult trambitata baie de sange nu s-a produs si in doi ani de la "liberalizare" nivelul infractionilor directe asupra cetatenilor moldoveni s-a redus pana la a deveni aproape "nesemnificativ statistic". Frica pazeste bostanaria si pus in fata alternativei de a incasa el, perfect legal, un glont hotul a ales sa se abtina.... In alta ordine de idei, ca s-a vorbit atat despre dreptul la viata, eu ma gandesc la acesta atat in mod individual cat si in mod social. In fond, dreptul meu la viata se intainde pana acolo unde il ameninta pe al seamanului meu. Prin acest seaman eu inteleg acelasi "om de rand" care respira, mananca, munceste, se plimba, creste copii, etc... dar in aceasta categorie nu intra deloc cei care au ales sa-si exercite dreptul la viata incalcandu-l pe al celor din jur. Cu scuze anticipate pentru cei ce considera altfel, cel ce agreseaza fizic un seaman pentru a-si indeplini una din functiile de baza ale animalului ce suntem nu mai poate fi incadrat printre semeni. In mintea mea pierde orice drept uman. Din pacate, putini gandesc ca mine si mult mai multi gandesc exact pe dos. Infractorul de a carui viata purtati de grija, in rarele cazuri cand mai ajunge dupa gratii, este tinut in viata din munca mea si a vostra - de-ar fi numai la limita subzistentei si tot ar fi prea mult. Un puscarias din zilele noastre consuma zilnic mai mult decat un bolnav internat intr-unul din spitalele de stat, consuma zilnic de doua ori mai mult decat cel putin o treime din pensionarii nostrii, care au muncit o viata cinstit si n-au atentat la dreptul nimanui asupra vietii. Acest amarat, muritor de foame, traieste din mai putin din jumatate din banii alocati pentru traiul la "caldurica" pentru un infractor dovedit. Pe langa el mai strange si vreo 2 orfani institutionalizati de acelasi stat ca sa ajunga impreuna sa cheltuie cat cheltuie un puscarias. Acesta din urma sta bine mersi la caldurica dupa ce a ucis, violat, talharit - intr-o micuta vacanta platita de noi, vacanta in care are timp sa mediteze la ce a gresit si sa gandeasca cum sa faca sa nu mai fie prins la viitoarea astfel de "intamplare". Si fata de aceste animale din preistoria omenirii, zeci de "milosi" manifesta toata compasiunea posibila, se ingrijesc de dorintele, nevoile, chiar visele lor. Si trezeste atata compasiune incat multi vor sa-mi interzica mie dreptul la a-mi apara viata, bunurile ca nu cumva sa-l ranesc sau sa-l omor. Nu tin neaparat sa fiti de acord cu mine, e de ajuns daca doar va intrebati "s-ar putea sa fie asa?".

Arme

Am observat cu cata ardoare se discuta despre folosirea armelor la ucidere. Din statisticile pe care le-am citit mai sus trag concluzia ca armele chiar daca au fost create cu scopul de a ucide, pe parcursul timpului si-au pierdut utilitatea initiala. Adica folosirea armei impotriva omului a devenit o chestie cu totul exceptionala si si extrem rara. Chiar folosirea armei pentru autoaparare abia daca reprezinta niste zecimi de procent in statistici. Atunci de unde atata frica de arme? Chiar si gruparile mafiote, clanurile de interlopi care isi transeaza conflictele in strada, observam ca folosesc mai mult arme albe cu toate ca la perchezitii politia le gaseste arsenale intregi de arme letale. Adica, chiar si acestia in nemernicia lor dovedesc oarecare rezerve in folosirea armelor de foc, binenteles cu exceptiile de rigoare. Dar ganditi-va ca pe langa grozaviile enumerate mai sus, armele inseamna si vanatoare, tehnica, cultura, istorie, agrement, sport, ... Sunt un colectionar de arme si nu inteleg de ce legiuitorul nu este capabil sa faca o diferentiere intre detinatorii legali de arme si cei ce le detin si le folosesc ilegal. Nu inteleg de ce pasiunea mea pentru arme si pentru tir trebuie sa sufere din cauza ca legiuitorul baga toti detinatorii de arme in aceeasi oala si ii considera din oficiu potentiali infractori. Nu inteleg de ce nu ma pot bucura in liniste de pasiunea mea si trebuie sa fiu responsabil solidar cu infractorii. Prin consecinta ar trebui sa consideram toti barbatii potentiali violatori pentru ca detin mijloacele, potentiale victime se gasesc si de multe ori exista si motivatia. Hai sa-i arestam pe toti sau sa ii obligam sa obtina permis de port.... arma. Nu inteleg de ce imi este interzis sa practic oricare din disciplinele tirului. Nu inteleg de ce in alte parti se poate practica tirul IPSC, tirul cu arme cu pulbere neagra, etc, si la noi nu. Nu inteleg de ce ne este ingradit accesul in poligoane. Nu inteleg de ce nu pot colectiona orice fel de arma. Nu inteleg de ce nu pot folosi in poligon armele din colectia mea. Nu inteleg de ce nu pot expune aceste arme in expozitii. Nu inteleg de ce trebuie sa fiu victima birocratiei. Am contact cu arme de 40 de ani si de 30 de ani detin arme si niciodata nu mi-a venit ideea sa folosesc aceste arme impotriva cuiva. Am fost agresat, am fost atacat, am fost victima hotilor dar niciodata nu am fost tentat sa-mi fac singur dreptate, cu atat mai putin cu arma (cu toate ca detineam mijloace). Si ca mine mai sunt nenumarati in tara asta. Atunci de ce lansati fratilor scenarii cu bai de sange, cu cadavre si alte asemenea prostii. Intamplator pe cativa care au postat aici ii cunosc, stiu ca detin arme dar nu am auzit de vreunul sa fi fost implicat in asemenea evenimente. Incercati sa va impacati cu ideea ca detinatorii legali de arme sunt persoane cu discernamant, responsabile, care asa cum s-a scris mai sus, isi pastreaza acest drept (greu obtinut)tocmai prin conduita lor, si ca majoritatea lor ar putea constitui un exemplu de echilibru si competenta chiar si pentru vajnicii "aparatori ai legii" care se considera politistii. Cat despre autoaparare, cine nu a fost niciodata victima sa se abtina de la comentarii. Numai cel fara de pacat sa ridice piatra.

raspuns lui Bill

pentru ca mai toti dintre noi suntem captivii unui anumit mit, zic eu intentionat inoculat si intretinut in psihologia maselor, de catre cei direct interesati: politia, armata... cine stie, poate nu vor mai avea apoi atat de lucru!

Din punct de vedere

Din punct de vedere legislativ,normative si legi de inregistrare a armelor au inceput sa apara abia dupa revolutiile burgheze din Europa anului 1848. Guvernele conservatoare de atunci, speriate de puterea pe care o aratase populatia inarmata cu prilejul rebeliunilor si de perspectiva de a pierde puterea, au incercat, prin diverse constrangeri legislative, sa limiteze si sa controleze accesul supusilor la arme. Mai mult decat atat, marile imperii coloniale au incercat si chiar au impus prin mijloace dure, atat legislative cat si armate, dezarmarea populatiei bastinase din coloniile aducatoare de profit si bogatie. “ Istoria va privi dezarmarea unei intregi natiuni ca pe cea mai rea dintre toate relele aduse de guvernarea britanica in India” spunea marele filosof si ganditor Indian Mohandas Kharamchand Ghandi. Legile de control ale armelor detinute de civili au atins cote aberante in regimurile totalitare, fiind reflexii ale fricii regimurilor fata de propriile popoare. Este binecunoscut exemplul Poloniei interbelice, unde guvernul socialist de atunci a introdus legea inregistrarii armelor detinute de civili. Cand Germania a ocupat Polonia, nazistii nu au facut altceva decat sa ia registrele de arme din sediile politiei poloneze si sa ridice punctual armele de la civilii polonezi. Rezistenta poloneza a fost ucisa inainte de a se naste, civilii polonezi dezarmati neputand organiza nici o miscare de opozitie notabila. Legi care au restrictionat masiv drepturile cetatenilor de a detine si purta arme au fost impuse dupa al doilea razboi mondial in toate tarile care au cazut sub influenta sovietica, Romania nefacand exceptie de la regula. Acum cativa ani am cumparat prin firma Eurocomertz din Bucuresti un pistol cu aer comprimat model COLT 1911. Nu era vorba de o arma obisnuita , ci de una in sistem LEP. Teava originala a armei este inlocuita cu una pentru AC in calibrul 5,5 sau 6,35 mm. Propulsia alicelor este facuta de mici rezervoare cu aer comprimat , care sunt introduse in arma in locul cartuselor reale. Ele sunt umplute cu aer cu ajutorul unei pompe speciale livrata impreuna cu arma. Cateva modificari interne facute de furnizorul german fac ireversibila retransformarea armei in arma de foc. Intr-una din lunile trecute mergeam cu masina , pe la ora pranzului,sa-mi platesc factura telefonica, prins in rutina cotidiana. Intr-o intersectie din centrul orasului am oprit la culoarea rosie a semaforului si…si a inceput totul. Un taxi galben a oprit in stanga mea si din el a cobarat in fuga un individ care , intr-o clipita , mi-a deschis portiera dreapta si a sarit in masina mea, inghesuindu-ma in volan cu un cutit si privindu-ma crunt. “Da-mi banii!! Da-mi banii!!” a inceput sa tipe la mine cu acelasi chip voit fioros. Instinctiv, am realizat ca am o singura sansa: cacialmaua. Am dus mana stanga sub haina, la sold, si am apucat Coltul, singura “arma” pe care o aveam. Agresorul s-a oprit o clipa , asteptandu-se sa scot portofelul. Am tras Coltul afara din toc si i-am proptit haul tevii ,in care aproape iti poti baga degetul, direct in nas.Figura lui, pana atunci fioroasa, s-a trasformat intr-una acoperita de uimire si groaza. “Ai pistol?” a reusit sa ingaime,uitandu-se la mine ca la un vis urat.”Da! Coboara din masina sau…!” In clipa urmatoare individul coborase in fuga din masina , avand grija sa tranteasca si portiera, pentru a-si crea, credea el , oarecare protectie impotriva focului pe care l-as fi tras. S-a aruncat in taxiul care-l astepta si au demarat in tromba. Mi-am notat numarul taxiului si am sunat apoi un bun prieten politist pentru a incerca sa identific discret agresorul. Raspunsul a fost sec: nu exista taxi galben cu acel numar . Erau numere false,deci lovitura fusese pregatita. Factorul aleator care zadarnicise planurile derbedeilor avea patru litere: COLT.Sau nu! Mai bine BUNUL MEU PRIETEN! P.S. In Romania de azi ,singurele persoane indreptatite sa poarte arme de foc letale pentru aparare sunt cele care “indeplinesc functii publice” , adica senatori, deputati,politisti, ministri,etc, printr-o lege care instaureaza privilegiul functiei, nu dreptul simplului cetatean la viata si, implicit, aparare(chiar daca acesta traieste in respectul legii si e bun platitor de impozite). In acea zi, am fost un simplu cetatean ,intr-un simplu automobil. Un cetatean NOROCOS. Azi, sau maine, tu poti fi doar un simplu cetatean,FARA NOROC,cum a fost nefericitul Lala , impuscat in Brasov.

O astfel de situatie se

O astfel de situatie se poate descrie in cel mai bun caz ca fiind una norocoasa. Daca individul ar fi avut ceva cunostinte vizavi de arme si si-ar fi dat seama ca nu e una reala? Sau daca, chiar fiind una reala ar presupune ca are reactii mai rapide decat cel cu arma, situatia fiind pana la urma o lupta corp la corp? Daca ar fi stiut de existenta armei (legalizarea o face plauzibila) si si-ar fi schimbat modul de a actiona, ex. in loc de un atac cu cutit, o arma (reala) lipita direct la tampla si gata sa apese pe tragaci la cea mai mica miscare dubioasa? Agresorul inarmat fiind si intr-o pozitie de superioritate, v-ati fi riscat sa puneti la randul dvs. pe arma la fel de reala pe care sa zicem ca o detineti legal? Din pacate sunt destui inconstienti care ar raspunde cu "Da". Posesia de arma fara discernamantul necesar, nu creeaza un avantaj si un handicap. Care poate fi mortal.

http://www.regard-est.com/hom

http://www.regard-est.com/home/breve_contenu.php?id=489&PHPSESSID=89880d... Sa comparam ce se scria atunci,cu realitatea de acum

Sau, mai pe

Sau, mai pe romaneste http://misesromania.org/308/

Logica imaginii din partea

Logica imaginii din partea stanga sus a articolului nu este in nici un caz in favoarea legiferarii armelor de foc. Ea impinge agresorul sa actioneze in baza scenariului de tipul "cel mai prost caz". Si in loc sa rasara in calea potentialei victime de la 5m distanta agitand un cutit, ceea ce i-ar da sansa sa riposteze cu o arma de foc, prefera sa o ia prin surprindere punandu-i direct un pistol la tampla si gata sa traga la cea mai mica miscare suspecta. Caz in care potentiala victima, inarmata sau nu, are mult mai multe sanse sa devina una reala si subiect de autopsie.

Alin, in afara de

Alin, in afara de "scenarita" de care suferi, e evident ca nu ai avut legatura cu armele in viata ta. Numai despre lucrurile pe care nu le cunosti poti vorbi atat de "pe langa subiect". Oricum, in scenariile tale, tu nu poti fi "victima potentiala", ci doar " victima sigura"....

arme

1,- Ratiunea armelor ;

2,- locul armelor in cadrul sistemului social ;

3,- rolul organizarii statale in cadrul comunitatii umane ;

4,- limitele furnizarii de securitate din partea statului ;

5,- politica educationala si cetateneasca in tarile lumii civilizate ;

6,- politica de aparare nationala si de pace sociala ; 7,- regimurile de ocupatie straina si caracteristicile lor.

(1.) Armele sunt niste dispozitive tehnice destinate apararii sau/si atacului, care au menirea de a provoca asupra unei/unor fiinte vatamari ale sanatatii sau chiar suprimarea (uciderea) ; armele sunt utilizate in variate situatii, pornind de la vanatoare si ajungand pana la actiunea de aparare in fata unui agresor ori dimpotriva, realizarea unei agresiuni. Interesant de mentionat este si faptul ca o eventualei agresiuni realizata prin intermediul unei arme de foc, nu i se poate replica eficient decat cu ajutorul unei alte arme de foc. Asadar, armele nu pot fi destinate cu exclusivitate unei anumite categorii sociale ori profesionale, ci trebuie in mod normal sa fie destinate tuturor oamenilor, diferentierea facandu-se abia in materie de categorie sau tip de arma, potrivit cu destinatia acesteia. Avand in vedere faptul ca orice cetatean poate fi atacat de talhari, animale salbatice, violatori, psihopati, teroristi sau alte categorii de agresori care pun viata celui atacat intr-un pericol cert, grav si iminent, este normal ca "orice cetatean sa aiba dreptul de a purta si folosi (in conditiile legii) o arma", acesta fiind defapt si textul (putin modificat) al vestitului amendament din cadrul Constitutiei Americane, ideile si actele americane devenind din 1776 model pentru intreaga lumme moderna si civilizata, aplicandu-se principial si in tarile civilizate din Europa.

(2.)Armele sunt in definitiv niste "unelte", ele nefiind lucruri "bune" sau "rele", ci doar persoana care le detine si manuieste, poate avea intentii si realiza fapte care se pot incadra in categoria "bun" sau "rau". Lumea in care traim in general si societatea umana in special, reprezinta un mediu plin de pericole, in care oricand se poate realiza o agresiune fizica grava, din diverse ratiuni - politice, etnice, sexuale, motivatii " de drept comun" (talharia, jaful, tentativa de omor bazata pe diverse ratiuni, etc). Acestea sunt aspecte normale ale societatii umane, deoarece tendintele si faptele susmentionate fac parete din chiar natura umana, asadar nu va putea exista societate umana care sa nu aiba astfel de "evenimente". Pretutindeni unde exista oameni, acestia prin insasi natura lor vor avea tendinta de a comite agresiuni sub o forma sau alta, unii impotriva altora ("homo homini lupus, belum omiun contra omnes"); tocmai de aceea inca din perioada preistoriei omenirii, societatea umana a fost guvernata de niste reguli comunitare prin care s-a incercat aplanarea tendintei permanente a oamenilor de a se ucide intre ei si instaurarea pacii sociale relative. Organizarea moderna a societatii umane sub forma de "stat", a dorit apropierea tot mai mult de modelul unei societati dominate de pace, in care tendintele agresive sa nu mai reprezinte decat rabufnirile unor indivizi tot mai izolati,- dar aceasta a ramas o dorinta utopica, nerealista. Tocmai de aceea, in toate tarile lumii civilizate, aceste unelte numite arme sunt la indemana tuturor cetatenilor, cu conditia ca detinerea si circulatia lor sa fie controlata de autoritatile statului iar utilizarea acestora sa se faca doar in limitele si sub conditiile impuse de lege. In nicio tara din cadrul lumii civilizate nici macar ideea ca oamenii sa nu aiba acces la arme, nu este si nu poate fi admisa. Se discuta insa asupra modalitatilor tot mai evoluate de tinere sub control a armelor aflate in posesia si folosinta cetatenilor, precum si despre masuri tot mai eficiente de prevenire a actiunilor deviante care se realizeaza de catre anumite categorii de indivizi cu ajutorul armelor de foc.

(3.) - Rolul statului este acela de a asigura buna organizare si conducere centrala a societatii umane astfel incat sa fie stabilite regulile comunitare necesare, acestea sa fie respectate de catre cetateni, pacea sociala sa fie mentinuta ; statul este chemat sa raspunda nevoilor comunitare in principal, el nefiind in mod normal chemat sa se amestece in viata privata a individului si sa instaureze controlul opresiv, sufocant, asupra acestuia. Tocmai de aceea, in mai toate tarile lumii civilizate este foarte bine respectata proprietatea privata, dreptul fiecarui cetatean de a-si apara la nevoie proprietatea, dreptul fiecarui cetatean de a dispune asurpa corpului sau fizic ("habeas corpus")si asupra constiintei sale, in anumite limite ; tocmai de aceea, de pilda activitatea sexuala a cetatenilor din tarile lumii civilizate in general nu este atat de deranjata de amestecurile neavenite ale statului, fireste, in anumite limite... Statul nu poate si nu trebuie sa controleze perfect cetatenii sai, nici sa-i tina sub o supraveghere permanenta - aceste caracteristici fiind doar ale animalelor tinute in cusca sau detinutilor din penitenciare. Cetatenilor le raman drepturile fundamentale ale omului, dintre care intaiul este DREPTUL LA VIATA, corespunzator acestuia fiind si dreptul fiecaruia de a-si apara viata la nevoie. Tocmai de aceea, in lumea civilizata nicio clipa nu se pune problema lipsirii cetateanului de arme. Sigur ca nu traim intr-o lume perfecta si exosta destui indivizi devianti - psihopati, sociopati, drogati, talhari, etc - acestia vor utiliza armele pentru agresiuni nejustificate. Tocmai pentru ca se petrec asemenea lucruri, cetatenii tarilor civilizate au posibilitatea legala de a detine si utiliza arme de foc.

(4.) Statul este furnizor de securitate ,- prin instituirea si buna aplicare a legilor, prin forta coercitiva pe care o desfasoara la adresa celor care incalca regulile comunitare, prin apararea intregului stat impotriva agresiunilor interne sau externe. Dar apararea fiecarei persoane fizice sau a fiecarei gospodarii, nu o poate realiza... Impotriva unui animal salbatic, sau a unei agresiuni venite prin surprindere din partea unui talhar, violator sau terorist - autoritatile statului nu te pot apara IMEDIAT, sau chiar nu te pot apara deloc. Pentru aceasta, in anumite cazuri CETATEANUL trebuie sa fie in masura a se apara SINGUR, pana la indepartarea pericolului, pentru a fi in masura in cele din urma sa cheme autoritatile statului. Tocmai in baza acestor idei, tarile lumii civilizate nu au putut ridica problema interzicerii armelor de foc pentru populatia civila, cu toate ca au existat uneori dezbateri pe aceasta tema.

(5.) Mai mult, prin educatia generala si in particular, prin educatia civica, in toate tarile lumii civilizate cetatenii sunt deprinsi SA INTERVINA in cazurile in care constata ca o alta persoana este in pericol sau in orice caz de agresiune, mai putin in cazul atentatelor teroriste care se desfasoara la bordul aeronavelor, in aceste situatii cetatenii fiind consiliati sa nu riste ; in general, prin educatie, atitudinea cetateneasca trebuie sa fie una ferma si imediata fata de indivizii care incalca legile, fata de dusmanii straini ai statului, etc. In tarile lumii civilizate, cetatenilor li se insufla SOLIDARITATEA si INDRAZNEALA, fermitatea fata de cei care incalca legea si fata de inamicii tarii respective.

(6.) In statele occidentale, detinerea si utilizarea armelor de catre civili, ca si promovarea unui anumit "cult al armelor de foc", face parte din ceea ce in ansamblu se numeste POLITICA NATIONALA DE APARARE ; istoria ne-a demonstrat ca din cand in cand intre statele lumii se creaza conflicte care determina RAZBOAIE. Tara care este prinsa nepregatita de un astfel de trist eveniment, risca sa fie stearsa de pe fata Pamantului - tocmai de aceea, in Occident cultul armelor de foc este o componenta a educatiei sociale, si orice cetatean trebuie in principiu sa stie cum se utilizeaza o arma, sa fie de altfel pregatit sa utilizeze asa-ceva in situatia unei agresiuni la adresa intregii natiuni. O populatie de pampalai care sunt tinuti sub papuc de un stat politienesc, va reprezenta o turma dezbinata si dominata de frica, lipsita de constiinta civica si de solidaritate, incapabila sa schiteze nici cel mai mic gest de aparare sau riposta fata de agresiunea externa venita din partea altui stat.

(7.)Un regim de ocupatie straina reprezinta ordinea si administratia stabilita de catre o armata straina de ocupatie, fie din randurile sale, fie chiar de componenta autohtona, dar aleasa si impusa de catre ocupant ; acesta inlatura regimul constitutional al tarii ocupate, suprima majoritatea drepturilor cetatenesti ale populatiei statului ocupat, instituie un regim politic fidel, care dpdv politic este intotdeauna un regim dictatorial. Dictatura, ca forma de stat, este caracterizata printre altele, prin acumularea tuturor drepturilor in mana unui grup restrans de persoane, si suprimarea majoritatii drepturilor populatiei, aceasta fiind redusa la nivelul unei turme obediente al carui singur rol este acela de a desfasura diverse munci in favoarea grupului aflat la putere. Este evident ca niciun cetatean oarecare al vreunui stat dictatorial, nu are dreptul de a purta si utiliza o arma de foc, iar populatia acestui stat nu este si nu va fi educata in favoarea unui cult al armelor, al ideii de detinere si utilizare a acestora in conditiile legii si a respectului fiecaruia pentru drepturile celorlalti. Ah, nu, in niciun caz ! In tarile in care sunt amplasate regimuri de ocupatie straina, doar demnitarii acestui regim de ocupatie si cercurile de apropiati ai lor au dreptul de a-si apara viata si bunurile ; in general DOAR EI AU DREPTURI - pentru ei functioneaza ca prin minune Politia, Justitia, serviciile medicale, etc, etc, etc. Pentru EI, nu este "imoral" sa detii si sa utilizezi o arma in scopul de a-ti apara viata sau/si proprietatea - e un drept elementar... Insa pentru restul populatiei, e... imoral. Cetatenii N-AU VOIE SA-SI APERE VIATA. In general, n-au drepturi de niciun fel - nici la o judecata dreapta si realizata cu celeritate, nici la o protectie egala si eficienta din partea politiei, nici la un trai decent... Au insa o sumedenie de obligatii de tot felul - civile, fiscale, de munca, administrative, etc. In concret, sistemul de obligatii sociale este atat de stufos si sufocant, incat oamenii abia mai au timp sa se gandeasca la ziua de maine. Asta este situatia generala a regimurilor de ocupatie straina. Intr-o tara in care se afla regimul politic impus de o forta de ocupatie straina, nici vorba de acordare cetatenilor a dreptului de a-si apara viata. Armele de foc sunt permise, insa doar pentru EI, reprezentantii regimului de ocupatie, nu si pentru restul populatiei. In anul 1944 Regatul Romaniei a fost ocupat de Armata Rosie ; in anul 1947, monarhia constitutionala a fost desfiintata ilegal de catre regimul sovietic de ocupatie care a si instaurat la carma tarii un regim politic impus de ocupant si fidel acestuia ; regim politic alcatuit in majoritate din evrei-cazari (caucazieni ; intre 1947 si 1954 regimul evreo-bolsevic a desfasurat o campanie cumplita de crime si atrocitati in teritoriul Romaniei, prin care a sfasiat si descompus societatea romaneasca, ucigand peste 2 milioane de oameni, in special elitele si tot ceea ce era de calitate. Dupa moartea lui Stalin (1953), evreii-cazari au fost indepartati din functiile de conducere si administrative iar in 1965 s-a instaurat regimul comunist pseudo-nationalist condus de Nicolae Ceausescu. Evident ca nici acest regim nu a recunoscut si respectat drepturile omului, sub nicio forma. In data de 19.12.1989, regimul Ceausescu a fost indepartat printr-o lovitura de stat care s-a desfasurat in mod tacit, fara sa se traga nici macar un foc de arma - s-a transmis circulara "Radu cel Frumos" (numele conspirativ al lui Ion Ilescu ; se stie ca N.Ceausescu era poreclit "Dracula" iar "Radu cel Frumos" a fost uzurpatorul Domnitorului asasinat la Snagov, Vlad "Dracula"); din acel moment armata a intrat in cazarmi in Timisoara, incetand orice actiune represiva, si toata lumea a asteptat momentul OFICIALIZARII SCHIMBARII CONDUCERII DE PARTID SI DE STAT. Dintr-un motiv sau altul, conducatorii CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII NATIONALE (organism de comanda infiintat la finele anului 1988 si care in primavara anului 1989 a si trimis o scrisoare deschisa catre Europa Libera) au decis ca este mai bine sa mascheze evenimentul printr-o "revolta populara spontana". Aceasta a fost minutios pregatita pentru 21.12.1989, cand s-au pregatit din timp toate mijloacele care urmau a fi utilizate pentru spargerea demonstratiei - petarde, tipete inregistrate pe banda de magnetofon, emitatoare de infrasunete (prin boxele amplasate in piata) care creaza oamenilor irascibilitate, etc. Ceea ce a urmat dupa aceasta, se cunoaste, nu cred ca mai este nevoie sa trec eu in revista. "Comedia" asta cu "revolta spontana" a scapat catre seara zilei de 22.12.1989 de sub controlul celor care o provocasera si care acum voiau "sa trimita oamenii acasa", ca "sa se instaleze noua conducere de partid si de stat". Cum oamenii surescitati n-au mai vrut sa plece acasa, pe la ora 21.30 - 22.00 au apaprut din senin "teroristii" - cu ajutorul tambalaului pe care acestia l-au facut, oamenii au fost in cele din urma trimisi acasa si noua putere s-a instalat... Fostul FSN s-a impartit acum in doua - PD si PSD, care pasamite sunt mari dusmani, intre aceste "doua" partide facandu-se rotatia puterii de stat. ASTIA SUNT CEI DE LA CARE Bogdan Glavan cere respectarea unui drept elementar care este indubitabil in oricare tara a lumii civilizate - DREPTUL DE A-TI APARA VIATA SINGUR, ATUNCI CAND PE NEPREVAZUTE ESTI VICTIMA UNUI ATAC CE-TI PUNE VIATA INTR-UN PERICOL CERT, GRAV SI IMINENT. Stai linistit, nu o sa dea astia niciun drept elementar vreunui cetatean roman, decat daca nu-i deranjeaza cu nimic. Daca in ultimii 20 de ani v-au dat unele drepturi, a fost pentru ca nu i-a deranjat prea mult faptul ca putem discuta liber si putem schimba opinii, informatii, etc. Sa vedem si asta cat va mai tine, ca niciodata n-ar fi prea tarziu sau imposibil sa ne retraga si acest drept...

erata

ERATA :la pct.2 a se citi "Homo homini lupus, bellum omnium contra omnes" (Thomas Hobbes)

Dreptul de a purta arme

Am citit articolul dar trebuie sa marturisesc ca am sarit peste comentarii.

Din punctul meu de vedere, este cea mai mare greseala sa consideram ca acordand dreptul de a purta arme, putem asigura securitatea individuala pe care statul nu o poate garanta in acest moment.

In plus, sant total si irevocabil impotriva oricarei propuneri de inarmare a populatiei prin legiferarea dreptului de posesie si purtare a armelor.

Istoria ne arata ca armele au un efect de fascinatie asupra unui procent semnificativ al membrilor speciei homo sapiens. Prin urmare, comparatia cu o masina este total inadecvata pentru ca in timp ce o masina este vazuta intrinsec ca un mijloc de deplasare si ca o minune tehnologica, o arma prezinta o fascinatie de o natura foarte diferita datorita legaturii directe cu actul uciderii. Act care pentru masculul speciei are o semnificatie speciala din motive de psihologie, instinct si istorie.

Avem exemple contemporane in ceea ce priveste nocivitatea acordarii unui asemenea drept pe care le putem studia pentru a determina efectele armelor asupra individului si societatii in ansamblu.

Sa ne uitam nici mai deprate, nici mai aproape decat SUA, unde dreptul de a avea si purta arma este garantat prin constitutie. Care este situatia in societatea americana in acest context???

1. Exista o teama / frica permanent prezenta in ceea ce priveste interactiunea sociala creata de incertitudinea reactiei individului intr-o situatie tensionata din cauza incertitudinii existente in privinta labilitatii psihice a individului si a existentei sau absentei unei arme in context.

2. Lipsa de discernamant in general si in special in privinta manipularii si utilizarii unei arme face ca posesia unei asemena arme sa faca persoana respectiva foarte periculoasa fie fata de propria persoana fie fata de altii.

3. Sa nu uitam ca nu armele ucid si oamenii. Arma este doar unmijloc mai eficient si eficace de a realiza actul respectiv. De la distanta. Ceea ce face actul in sine sa fie impersonal si mai usor de acceptat din puncte de vedere moral si psihic.

De aceea tot auzim la stiri ca in SUA a mai fost un masacru la o scoala unde un student sau o persoana oarecare a intrat cu arme si a ucis in stanga si in dreapta dupa care s-a sinucis.

Intrebarea fundamentala la care trebuie sa raspundem este: ne dorim oare sa ajungem si noi sa traim intr-o asemenea societate?

Pentru ca daca se legifereaza dreptul de a purta arma, mai devreme sau mai tarziu acolo vom ajunge. Nu santem cu nimic diferiti fata de americani si vedem exepmlul lor. Vedem unde putem ajunge.

Parerea mea este ca solutia corecta este sa fie interzis complet dreptul de a purta arma in alte scopuri decat vanatoarea sau protectia activa, dar in acele situatii in care posesia armei este necesara, sa se impuna un control strict si permanent asupra fenomenului.

De exemplu, cei care cer sa li se acorde permisiunea sa poarte arme sa fie obligati sa treaca prin examinari psihologice, sa aiba obligatia sa tina armele in anumite conditii (munitia separata de arma, in safe, accesul copiilor sa fie blocat, etc) si sa fie verificati periodic in privinta respectarii acestor conditii esentiale pentru a-si putea pastra privilegiul acordat.

In privinta armelor, individul nu poate fi investit apriori cu increderea necesara ca nu va comite acte iresponsabile, necugetate. Trebuie sa demonstreze ca are discernamantul necesar si ca poate sa se auto-controleze chiar daca are asupra sa o arma de foc. Asta inainte sa i se acorde privilegiul!

drepturile omului

Stimate Domnule Dan,

lecturand comentariul si vazand opinia Dvs., constat (pentru a cata oara...?) cu tristete cum se pastreaza in mentalitatea oamenilor o serie de stereotipii de gandire si amprenta inconfundabila a manipularii publice prin inocularea unor "idei fixe", care odata introduse in metalul colectiv cu greu mai pot fi urnite de acolo... Aceste idei fixe, profund mincinoase (adica bazate pe o perceptie complet eronata sau o deturnare a realitatii) sunt mai pe scurt urmatoarele : 1,- ideea ca ar fi defapt vorba de "inarmarea populatiei", adica ceva de genul raspandirea de mitraliere in piata publica prin aruncarea lor in multime in sensul de "luati fratilor si trageti cu ele " ; or, nu despre asta este vorba ci despre DREPTURILE OMULUI, pentru Dumnezeu ! Este vorba despre DREPTUL LA VIATA ca intaiul dintre drepturile fundamentale ale omului, prin continutul acestui drept la viata intelegandu-se si dreptul de a-ti apara viata la nevoie... Ce-i asa greu de inteles !?! Cine a zis ca sa fie impartite arme militare populatiei, asa de-a valma !?! Nu este vorba de arme militare, si nu se pune problema imprastierii lor la populatie fara ca sa poata fi tinute sub control - ci achizitionarea de arme portative, semiautomate de calibru redus, pe baza de permis, in conditiile legii. 2,- ideea ca armele ar reprezenta niste instrumente malefice destinate CRIMEI si care fascineaza o categorie restransa de persoane deviate care au porniri instinctuale ucigase ; categoric fals, propaganda bolsevica ieftina... ARMELE DE FOC sunt ca niste UNELTE, fiind dispozitive (ansambluri tehnice)proiectate cu destinatia de a provoca leziuni fizice unei alte fiinte, in scop de vanatoare (in gospodarie), autoaparare in caz de agresiune sau ofensiva in caz de razboi (pe campul de lupta); aceste dispozitive tehnice nu sunt anume facute pentru CRIMA, dar pot fi folosite pentru asa-ceva ca si armele albe sau altfel de obiecte taioase cum ar fi secera, coasa, lama de barbierit, etc. Armele de foc au fost proiectate pentru trei categorii de activitati ,- - VANATOARE ; - AUTOAPARARE ; - RAZBOI. Crimele nu intra in calcul, desi se pot realiza cu ajutorul acestei categorii de arme. Se pot face crime cu o arma de vanatoare, de autoaparare sau militara (de razboi), dar asta nu inseamna ca pentru asta au fost ele inventate si doar la crime ar putea folosi... Dupa ocuparea Romaniei de catre Armata Rosie si instaurarea imputitului regim bolsevic, fortele de ocupatie au facut mari eforturi pentru a confisca din gospodariile taranilor romani pustile pe care acestia le aveau din tata-n fiu si pe care le tineau frumos in cuier, pe peretele casei ; cu greu a putut intelege un taran instarit de la munte (majoritatea aveau arme de foc in gospodarie, fiindu-le foarte necesare in viata de zi cu zi de la munte, mai ales in regiunile izolate, salbatice)ca nu mai are voie sa aiba pusca pe care o mostenise de la (stra)bunici si care-i era atat de necesara in viata de la munte... Pana la venirea regimului criminal comunist (cel care v-a bagat in cap ideile de care discutam aici...) cetatenii romani puteau detine legal arme de foc cu munitie de razboi, respectiv pusti semiautomate sau cu repetitie utilizate pentru vanatoare si doar la nevoie, si pentru autoaparare, dar si mici arme semiautomate de buzunar (pistoale si revolvere) pentru autoaparare. In perioada in care cetatenii romani detineau legal astfel de arme, crimele realizate cu acest tip de arme nu erau deloc la ordinea zilei, ci dimpotriva, foarte rare, iar in gospodariile de la tara se gaseau pretutindeni arme de foc (pusti, cel mai adesea) si cu toate acestea taranii nu se impuscau intre ei si nici nu tineau armele pentru a comite crime sau pentru ca ar fi avut vreo... fascinatie pentru ele. Ce "fascinatie" !? Flinta din cuier era nimic altceva decat o unealta din gospodaria taranului, de care acesta era nelipsit cand pleca pe munte, cand se deplasa noaptea pe drumurile pustii, iarna mai ales, cand este mai mare pericolul intalnirii cu animale salbatice sau talhari, etc. Regimul bolsevic nu numai ca a confiscat oamenilor aceste instrumente atat de necesare vietii cotidiene, dar cu timpul prin mijloace propagandistice, a bagat in mentalul colectiv ideea complet falsa, chiar ridicola de-a dreptul,- potrivit careia armele sunt niste OBIECTE DESTINATE CRIMEI (crimei si-atat !)deci cine vrea sa detina asa-ceva ESTE OBLIGATORIU UN CRIMINAL, sau o persoana deviata de la normal care are o fascinatie maladiva pentru instrumentele de ucis oameni. FALS, FALS, FALS ! Armele sunt niste dispozitive (ansambluri tehnice) destinate vatamarii si destinate utilizarii la vanatoare, apararea impotriva unei agresiuni sau in cadrul unor actiuni de lupta intreprinse pe timp de razboi. Ele sunt detinute de persoane fizice in gospodarie si servesc la autoaparare si la vanatoare, in conditiile si sub limitele legii. 3,- ideea bine sustinuta de catre propaganda comunista (imi amintesc de pilda de emisiunea "Din lumea Capitalului" de vineri seara...)potrivit careia in Occident si in special in SUA, situatia este catastrofala, oamenilor le este frica sa mai iasa pe strada, la fiecare colt de strada din marile orase americane se aud impuscaturi, zilnic pe strazile Americii se desfasoara ciocniri armate, e un razboi permanent in care cetatenii cad zilnic victime armelor de foc si in fine, ce sa mai, sarmanii americani, vai de ei, dar bine ca la noi e liniste si pace ! Moncher, asta este propaganda bolsevica rasuflata... Hai sa ne lamurim putin cum este cu SUA, da ? In primul rand ca SUA nu este o simpla tara, ci este o federatie de state care acopera dpdv geografic UN CONTINENT,- am facut mentiunea asta pentru ca in propaganda comunista s-au utilizat cel mai adesea diverse statistici de genul, "zilnic in SUA sunt realizate 30 de infractiuni in care sunt intr-un fel sau altul utilizate arme de foc" ; Ok, dar este vorba de un CONTINENT cu o populatie superdensa (SUA are o mare densitate de populatie...)asa ca statisticile astea au un efect inselator asupra bietului roman, care involuntar raporteaza cifra respectiva la mediul in care traieste el si evident, i se va parea o cifra uriasa... Pe urma, in Romania actuala problema infractionalitatii si a omuciderilor dpdv statistic depaseste cu mult cele mai sumbre statistici americane, in sensul ca se face cu justete RAPORTAREA numarului de omucideri la CIFRA de locuitori si la densitatea de populatie ; daca urmarim aceste statistici, vom vedea ca problema infractionalitatii si omuciderilor in Romania, tara minuscula cu o populatie putin mai rasarita de 20 milioane (putin mai mult decat metropola americana...!!!)este mult mai grava decat in SUA ! Daca SUA ar avea rata de infractionalitate a Romaniei, probabil ca s-ar fi dezmembrat demult si astazi nici nu ar mai exista... In ce priveste cazurile rare dar intens mediatizate in care cate un psihopat comite omoruri in spatii publice (scoli,etc) cu ajutorul unei arme de foc,- in general publicului ii scapa cateva detalii esentiale pe care ar trebui sa le retina DACA ar cerceta mai atent cazul respectiv ,- - aproape intotdeauna faptele respective sunt savarsite de catre persoane din categoria psihopat ori sociopat, CU AJUTORUL UNOR ARME MILITARE ACHIZITIONATE DE PE PIATA NEAGRA,de obicei armament automat ; acesti psihopati cel mai adesea NU SUNT DETINATORI LEGALI DE ARME si nu utilizeaza arme legale, ci arme de contrabanda a caror detinere nu este admisa pentru civili nici macar in SUA ! Tocmai de aceea, savarsirea unei astfel de fapte NU ARE DEFAPT NICIO LEGATURA CU PROBLEMA DETINERII LEGALE DE ARME DE CATRE SUTELE DE MILIOANE DE CETATENI AI SUA, CI MAI CURAND CU PROBLEMA CONTRABANDEI DE ARME, care este cu totul altceva si necesita luarea unor altfel de masuri, pe alte planuri,de catre autoritatile americane. Din pacate constat ca s-a bagat in capul oamenilor si inca persista falsa idee ca in SUA situatia este groaznica si oamenii mor pe-acolo pretutindeni impuscati, in vreme ce la noi vezi-Doamne, situatia e asa de buna... SUA este un stat al lumii civilizate in care de obicei drepturile omului sunt respectate (nu intotdeauna si nu pe toate planurile, dar ce sa facem, traim intr-o lume imperfecta...)si cetatenii americani au dreptul de a vana, de a practica tirul sportiv si de a-si apara viata daca sunt atacati ; asta e tot... Criminalitatea in SUA este destul de redusa si in orice caz, bine tinuta sub control ; nu s-ar putea zice ca Politia americana nu mai poate face fata numarului extrem de mare de criminali si crimelor care au loc la tot pasul, pentru ca asta ar fi o minciuna. Exista acolo fenomenul criminalitatii, exista crima organizata, exista si ucigasi (chiar daca raportat la numarul de locuitori, sunt MULT MAI PUTINI DECAT IN ROMANIA)dar aspectelea acestea sunt inevitabile in orice societate omeneasca. Problema grava a Americii este aceea a traficului de droguri si de arme, ambele marfuri ilicite venind de la sud, peste granita mexicana. Daca la un moment dat in SUA s-ar interzice accesul populatiei la armele de foc destinate autoapararii, fiti siguri ca in cel mai scurt timp fenomenul criminalitatii ar exploda si ar scapa totalmente de sub controlul autoritatilor americane. TOCMAI DE ACEEA, IN CIUDA INCIDENTELOR TRAGICE CARE SE PETREC UNEORI, NICI NU SE PUNE PROBLEMA INTERZICERII ACCESULUI POPULATIEI LA ACESTE INSTRUMENTE UTILE DESTINATE APARARII VIETII. Ideea ca SUA o duce rau, rau de tot si in schimb noi o ducem bine, este o idee falsa, bazata pe o vicleana pervertire a realitatii si pe o serie de ratiuni sofistice ; un alt leitmotiv al propagandei bolsevice este - "fratilor, daca si la noi in tara s-are respecta drepturile omului si ar avea cetatenii dreptul sa-si cumpere arme de autoaparare cu munitie letala, am ajunge ca in SUA, unde e dezastru, oamenii sunt impuscati pe strazi, se comit masacre in scoli, etc". FALS ! Acesta este un exemplu tipic de sofisme si prezentari trunchiate ale realitatii... In primul rand ca fenomenul criminalitatii raportat la numarul si densitatea de locuitori, ESTE CU MULT, MULT MAI GRAV IN ROMANIA DECAT IN SUA, tocmai pentru ca oamenilor nu li se respecta fundamentalul DREPT LA AUTOAPARARE in cazul unei agresiuni ; in al doilea rand, ca in SUA situatia nu este nici pe departe atat de grava precum este prezentata iar statisticile americane se refera la UN CONTINENT si la un numar urias de oameni, incomparabil mai mare decat cel al Romaniei si in fine dar nu fara importanta, in al treilea rand ca Romania nu se confrunta CU PROBLEMA TRAFICULUI DE ARME SI DROGURI DE LA NIVELUL TRAFICULUI DE PE CONTINENTUL AMERICAN. Daca traficul de acest gen din Romania ar fi la fel de mare ca acela din SUA (pe linia de sud a continentului american!)atunci pe strazile in locurile publice si scolile romanesti zilnic s-ar face masacre... Deci problema focului automat pe care un psihopat american le-a tras intr-o scoala, ESTE O PROBLEMA A SCAPARII DE SUB CONTROL A TRAFICULUI ILICIT DE ARME MILITARE PESTE FRONTIERA CU MEXICUL, nu problema accesului cetatenilor americani la arme de foc legale, mici (de buzunar), semiautomate. Psihopatul ala nu a intrat in scoala cu pitolul detinut legal ci cu o intreaga panoplie de arme MILITARE, capabile de executarea focului automat si pe care le achizitionase de pe paiata neagra... DECI FAPTA PSIHOPATULUI DIN SCOALA S-AR FI PETRECUT ORICUM INDIFERENT DACA POPULATIA AMERICANA AVEA SAU NU ACCES LA ARME LEGALE DE AUTOAPARARE. Din nenorocire, stereotipiile de gandire si ideile fixe inoculate de propaganda bolsevica, sunt greu de urnit din mentalul colectiv romanesc, principalele idei fixe (si profund gresite) fiind : 1,- "sa aiba acces populatia Romaniei la arme ? vai, adica sa se dea arme la toti oamenii, sa deschida astia depozitele armatei si sa dea mitraliere in Obor pe gratis, sa se impuste unii pe altii pe strazi ?!?!" ; 2,- "in Romania fenomenul criminalitatii sta bine, in vreme ce in SUA e dezastru, si asta pentru ca in SUA este respectat dreptul oamenilor la autoapararea vietii !" 3,- "daca in Romania s-ar respecta dreptul la autoaparare si cetateanul roman ar avea dreptul de a-si cumpara legal arma de foc pe baza de permis, ar fi dezastru deoarece s-ar face masacre in scoli ca la americani !" Toate aceste stereotipii sunt bazate pe o perceptie complet eronata, distorsionata, a realitatii, pe idei propagandistice remanente ale regimului "de trista amintire" si pe o puzderie de sofisme ori moduri de ratiune sofistice...

Dreptul la viata si armele

Stimabile Anonim (apropo, puteai sa dai un nume, macar din consideratie), Constat ca nu ai inteles fondul problemei :( Este irelevant despre ce tip de arma vorbim. Ca este un pistol semiautomat sau un Uzi sau AK47, efectul / consecintele potentiale sant aceleasi. Armele sant facute pentru ucidere. Un posesor de pistol cu un antrenament bun, poate sa faca la fel de multe ravagii intr-o scoala ca unul cu un AK47 fara antrenament. Sa o mai spun inca o data! Armele de foc, indiferent de natura lor sant facut nu pentru aparare ci pentru ucidere. Este o naivitate sa crezi ca iti cumperi o arma doar ca sa te aperi. Intr-o situatie extrema (sau perceputa a fi extrema), instinctul de conservare are precedenta in fata orcarui comportament invatat, adica acela al analizei si luarii unei decizii pe baze logice. Si daca ai o arma la dispozitie, evident ca va fi o reactie instinctiva sa faci uz de ea. Dreptul la viata este un drept fundamental si inalienabil. Dar nu vad nici o legatura cu actul uciderii. In plus, nu tin minte ca printre cele 10 porunci scrise in piatra sa se regaseasca ceva care sa aiba legatura cu dreptul la utilizarea armelor indiferent de scop. Din punctul meu de vedere, armele trebuie sa existe doar pentru 3 situatii: - sport, la poligon - vanatoare - asigurarea apararii unor persoane care au acest drept. Atat si nimic mai mult! In ceea ce priveste cele expuse despre SUA, eu am locuit acolo un numar de ani si stiu ce se intampla in acea tara. Mai stiu ca faptul ca portul armei este legalizat nu ma facea deloc sa ma simt in siguranta. Siguranta nu vine din faptul ca am la dispozitie forta si mijloacele necesare pentru a riposta in cazul in care sant agresat. O asemenea abordare nu face decat sa ma tina in permanenta intr-o stare de alerta. Iar eu vreau sa fiu relaxat. Siguranta vine din cunoasterea faptului ca populatia nu are acces la arme de foc si ca politia este vigilenta si eficienta in a-si face datoria. Anume de a proteja. Acest lucru trebuie realizat in Romania. In plus, trebuie sa se repare toate deficientele socio-economice care sant generatoare de activitati criminale, contra intereselor societatii. Am trait o perioada si in Finlanda, unde am fost absolut impresionat de faptul ca vedeam copii de 10 ani mergand pe cont propriu la scoala, fara sa existe nici un pericol pentru ei. Cu transportul in comun, cale de 30 - 40 minute; in mizul iernii cand este mai mult intuneric decat lumina. Deasemenea, puteam sa ies pe strada in timpul noptii si stiam ca nimeni nu se va gandi sa ma atace. Acesta trebuie sa fie dezideratul nostru, nu sa ne asiguram integritatea fizica, compromitandu-ne integritatea morala!!! Atat am avut de spus. Cu stima, Dan

arme

Domnule Dan, dumneata esti cel care nu intelege sub nicio forma FONDUL PROBLEMEI, nu este vorba de ce pot face armele sau ce obiecte ori dispozitive ar putea fi considerate drept "arme", ci este vorba despre DREPTURILE OMULUI. Intaiul drept fundamental al omului este DREPTUL LA VIATA, in continutul caruia se afla DREPTUL LA APARAREA PROPRIEI VIETI. In tarile lumii civilizate cetatenii au dreptul de a achizitiona, purta si utiliza o arma de foc DEOARECE SE RESPECTA DREPTURILE OMULUI, asta e tot. Posibilitatea de A UCIDE nu se refera neaparat la ARMELE DE FOC ci si la o multitudine de alte obiecte sau ansambluri tehnice, evident ca armele de foc POT ucide. Apararea propriei vieti NU ESTE UN PRIVILEGIU ci un drept al fiecaruia si al tuturor ; lumea reala in care traim este plina de pericole inerente ,- infractorii de tot felul, crima organizata, terorismul, animalele salbatice, agresive prin chiar natura lor (serpii veninosi, de pilda) sau turbate, etc. Cum dracului sa fi relaxat intr-o astfel de lume, in lumea reala !?! Cand esti in excursie pe munte, intr-o regiune salbatica unde exista riscul de a fi atacat de talhari sau fiare salbatice (mai ales daca se intampla sa te pierzi), ce faci, chemi Politia ? Sunt mii de situatii cotidiene care stau sub semnul imprevizibilului si care reclama posibilitatea cetateanului onest DE A REALIZA AUTOAPARAREA ; daca statul interzice accesul cetateanului la mijloacele de autoaparare a vietii, cum dracului se va apara acesta in fata agresiunii !?!! Agresorii - indiferent daca este vorba de criminali sau animale salbatice - nu tin cont de perceptele morale din capul dunitale, nici de continutul legii, nu tin cont practic de nimic... DREPTURILE OMULUI - DREPTUL LA AUTOAPARARE AL CETATEANULUI, despre asta este vorba ! Nu am de unde sa stiu cine esti Dumneata si unde ai trait, si nici nu vreau sa stiu pentru ca nu ma priveste insa iti pot spune fara tagada ca MENTALITATEA Dumitale este cea specifica unui individ trait doar pe meleaguri dambovitene si avand constiinta puternic intoxicata de mentalitatea pe care regimul comunist a insuflat-o romanilor si care iata, este atat de greu de corectat in ziua de astazi. In tarile nordice nivelul actual de civilizatie a fost adus prin instituirea unor masuri extrem de dure imediat dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, printre care si pedeapsa cu moartea prin spanzuratoare. S-a renuntat la astfel de metode abia dupa ce fenomenul criminalitatii s-a redus masiv si a putu fi tinut sub control prin mijloace si metode mai putin brutale. Mai mult, tarile nordice nu interzic dreptul cetatenilor de a purta si utiliza la nevoie arme de foc, si nici nu incalca drepturile omului, ca Romania actuala. Dreptul de a detine, purta si utiliza in scop de aparare a vietii, arme de foc, nu este recunoscut si aplicat doar de catre SUA ci la fel de bine si de catre statele Europei occidentale. Recunoasterea dreptului cetatenilor de a detine, purta si utiliza la nevoie o arma de foc IN SCOP DE APARARE A VIETII (nu pentru altceva !), constituie RESPECTAREA DREPTULUI FUNDAMENTAL LA VIATA AL ORICARUI CETATEAN, NEFIIND "UN PRIVILEGIU", asa cum este la ora actuala in Romania bolsevica ,- in care doar demnitarii si familiile lor au dreptul de a-si apara viata, restul populatiei Romaniei, NU !!!!! Asa cum am mai precizat, mentalitatea Dumitale si rationamentele pe care le prezinti sunt bazate pe SOFISME ,- "o arma de foc UCIDE, deci orice posesor al unei astfel de arme este un potential CRIMINAL" ; si un bolovan ucide de la distanta, daca cel care il ia in mana are asemenea intentii, orice poate sa ucida in mana unui adevarat criminal. In ce priveste declaratiile siropoase despre cum ar trebui sa fie lumea (...si nu este !) si despre nivelul moralitatii care ar trebui sa fie, sa faca si sa dreaga, si oamenii ar trebui sa fie buni, si drepti, si asa mai departe.., et, etc, etc - hai dom'le fii serios, astea sunt idei si conceptii de adolescent sau ale unei persoane naive care nu a cunoscut inca LUMEA REALA in care traim. De ce crezi ca in lumea occidentala (nu doar SUA) s-a respectat permanent de sute de ani acest drept si se respecta in continuare ?! Din doua cauze : 1,- pentru ca este vorba de RESPECTAREA DREPTURILOR FUNDAMENTALE INALIENABILE ALE OMULUI ; iar asta si-a spus cuvantul inca dinainte ca in istoria omenirii sa fie definite si consacrate "drepturile omului" asa cum le cunoastem in clipa de fata ; 2,- pentru ca lumea reala si plina de pericole si imperfectiuni in care traim, a ridicat si ridica problema necesitatii AUTOAPARARII ; deci existenta mijloacelor de autoaparare la accesul CETATEANULUI ONEST, nu doar a demnitarului sau nomenklaturistului ; achizitionarea unei arme se face pe baza de permis de arma, cu inregistrarea armei si munitiei la Politie, detinerea ei in conditiile prevazute de lege si utilizarea acesteia doar in cazul in care VIATA POSESORULUI ARMEI ESTE PUSA IN PERICOL GRAV, CERT SI IMINENT. Chestiile cu lumea care ar trebui sa fie plina de soare si de pace, oamenii insuflati toti de cele mai inaltatoare principii ale moralitatii, etc, etc - moncher, asta este propaganda bolsevica ieftina, desprinsa din ideea "societatii socialiste multilalteral dezvoltate", societate umana in care toti sunt egali cu toti, nimic rau nu se mai poate petrece, lumea e perfecta si "armele au fost transformate in pluguri" (asa se zicea la "invatamant politic", nu ?) iar leaderii comunisti (printre care si Ceusescu...) erau -nu-i asa ?- campionii Pacii pe Glob, cei care bateau de zor darabana cu "dezarmarea si pacea intre popoare". Sa lasam astea pentru naivi si pentru "stupid people" (citandu-l pe S.Brucan) si reveind la LUMEA REALA in care traim, asa cum este ea de imperfecta, vedem ca asupra cetateanului ONEST planeaza o serie intreaga de pericole iar drepturile omului sunt cel mai adesea incalcate grosolan in Romania, printre aceste incalcari fiind si acela al dreptului la autoapararea vietii...

Ma distreaza viziunea unora,

Ma distreaza viziunea unora, care considera ca arma de autoaparare trebuie tinuta demontata, separata de munitie, incuiata cu sapte lacate, etc. Probabil ca, in aceste conditii, raufacatorul va trebui sa te informeze prin fax/mail de intentiile lui, precizand si ora la care isi va pune in aplicare intentiile. Nu de alta, dar sa aiba timp cetateanul sa-si asambleze arma, sa caute cheile de la lacate, etc. Iar din punct de vedere al examinarilor psihologice, medicale, etc, nu trebuie sa va faceti nici o grija: ele se aplica de mult, pentru amaratele de arme neletale.

drepturile omului

Domnule Dan, din pacate Dumneata esti pe langa problema... Problema nu o reprezinta armele si ce pot ele sa faca ci OAMENII si DREPTURILE OMULUI, precum si inadmisibilitatea introducerii de discriminari in aceasta materie a drepturilor fundamentale ale omului. DREPTURILE OMULUI nu sunt si nu pot fi considerate PRIVILEGII, si deci tratate ca atare,- adica se acorda doar unora iar celor mai multi li se interzic... Armele de foc nu sunt si nu pot fi considerate ca avand o destinatie unica si anume de a ucide ; dimpotriva, ele sunt impartite pe categorii potrivit destinatiei adica aplicarii practice a fiecareia dintre aceste categorii,- armele de autoaparare cu munitie "de razboi" (vorba vine, ca defapt munitia nu este deloc similara cu aceea DE RAZBOI veritabila), sunt doar a pentru provoca leziuni fizice capabile sa-l opreasca pe agresor ; cu toate acestea, chiar si aceste arme de calibru relativ redus cu energie de impact mica si prevazute cu munitie "moale", nepenetranta (care se opreste in tesuturile superficiale ale organismelor), POT UCIDE ,- daca lovesc organe precum ar fi capul sau gatul ori daca patrunzand in orice alta regiune a corpului (inclusiv in membre) sectioneaza vase de sange importante (artere)sau origane interne (inima, ficatul, etc) ; armele de autoaparare la care au dreptul toti cetatenii lumii occidentale, inclusiv SUA si Finlanda, sunt proiectate si realizate pentru a reduce pe cat posibil riscurile provocarii de leziuni letale, dar pentru a avea puterea de a-l opri pe agresor ; in acest sens, munitia este "moale" (in ultimii ani este realizata din materiale plastice si pe baza de cauciucuri)iar cantitatea de pulbere din cadrul cartusului nu asigura o energie de impact prea mare, armele de autoaparare nefiind cu adevarat periculoase decat pe o distanta de cativa metri si nu mai fac mare branza la distante care depasesc 30 metri. Armele militare, adica acelea utilizate de catre talhari, agresorii de tot felul, lumea interlopa, teroristi, etc,- sunt arme care prin destinatia lor au fost proiectate sa ucida fiind create pentru inzestrarea formatiunilor militare combatante ; armele de razboi sunt prevazute cu munitie penetranta din otel sau plumb cu miez otelit in camasa de tombac, in unele situatii este utilizata munitie penetrant-expansiva de tip dum-dum numita si "gloante explozive" iar energia de impact a proiectilelor este foarte mare ; in general, armele de razboi sunt proiectate pentru a executa (si) foc automat. In concluzie, nu mai bagati toate armele in aceiasi oala ca gresiti complet plecand de la asemenea ipoteza ; retineti ca armele destinate autoapararii si care trebuie sa fie accesibile (pe baza de permis) oricarui cetatean, NU SUNT DESTINATE UCIDERII ci OPRIRII AGRESORULUI ; evident ca astfel de arme POT ucide in anumite imprejurari, tot astfel cum si o "nevinovata" palma, daca o dai cu muchea mainii si lovesti tampla victimei, POATE UCIDE... Cand se pune problema accesului cetatenilor LA ARME in scopul respectarii DREPTULUI DE AUTOAPARARE A VIETII, ne referim in mod implicit la acele arme care sunt special proiectate si destinate acestei utilizari. ARMELE MILITARE (acelea la care au avut, au si vor avea permanent liber acces infractorii de tot felul si psihopatii care intra in scolile americane) sunt altceva,- alea sunt arme proiectate dinadins SA UCIDA, nu sunt facute in niciun caz pentru "autoaparare". Dar B. Glavan nu se referea la mitraliere, grenade, lansatoare de grenade sau rachete antitanc, tunuri, etc - ci la combaterea discriminarilor grosolane la care este supusa populatia Romaniei contemporane si la respectarea uniforma, echitabila, a dreptului de a-ti apara propria viata in situatia unui pericol neprevazut, grav, cert si iminent. In mod evident, alaturi de toti cetatenii onesti din statele lumii civilizate, si cetatenii Romaniei trebuie sa aiba dreptul de a-si apara viata in cazul unei agresiuni care pune in pericol viata. Abia atunci cand cetatenii romani vor avea acest drept respectat in fine, si vor putea dispune de mijloacele legale de a-l aplica la nevoie,- se va produce exact aceiasi evolutie sociala care s-a produs candva in FInlanda de pilda, dar nu numai ,- va scadea infractionalitatea, oamenii vor deveni mai indrazneti si odata cu aceasta mai solidari unii fata de altii si incet-incet, in ani de zile vom avea si noi orase sau cartiere in care poti iesi noaptea linistit afara, fara sa-ti iei pusca in spinare. Pentru a veni asemenea vremuri si a inregistra o astfel de scadere a infractionalitatii, este necesara respectarea DREPTULUI FUNDAMENTAL LA AUTOAPARARE AL FIECARUI CETATEAN AL STATULUI, drept inalienabil care deci nu este si nu poate fi un privilegiu al nomenklaturii, al familiilor demnitarilor, etc. Cata vreme acest drept fundamental inca va mai fi incalcat grosolan, asa cum se petrece in momentul de fata, infractorii vor jubila, vor actiona cel mai adesea nestingheriti, fara sa se teama de nimeni si nimic, iar Politia in mod evident va fi complet depasita de fenomenul infractionalitatii - doar intr-un lagar sau penitenciar, politia poate tine toata lumea sub control dar intr-o tara libera, evident ca nu poate fi la fiecare centimetru cate un politist. Tocmai din considerentele pe care le-am expus mai sus, in tarile occidentale CARE SUNT CU MULTI ANI INAINTEA NOASTRA DIN PUNCT DE VEDERE AL DEZVOLTARII SOCIETATII UMANE, nicio clipa nu se pune problema interzicerii dreptului de autoaparare al cetatenilor iar traficul ilicit de arme si utilizarea ilegala a acestora de catre infractori, sunt fenomene care niciodata nu vor dispare. Ar putea sa dispara insa doar intr-o tara in care domneste un cumplit regim politienesc dictatorial, care suprima orice fel de drepturi ale omului si transforma oamenii in turma de dobitoace. Lasand la o parte acest caz, daca vrem sa traim intr-o tara libera si sa evoluam pe linia ascendenta pe care au evoluat SPRE CIVILIZATIE alte natiuni, va trebui sa le urmam exemplul ; prima piesa din acest joc este RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI SI INCETAREA DISCRIMINARILOR CU CARE NE-AM OBISNUIT IN PERIOADA REGIMULUI COMUNIST, IN CARE DOAR ANUMITE GRUPURI DE PERSOANE AVEAU PRIVILEGII SI DREPTURI PRIVILEGIATE, IAR CEILALTI CETATENI NU AVEAU APROAPE NICIUN DREPT. Esti CETATEAN liber ? Traiesti in lumea reala sau intr-o lume imaginara si idilica !?! Daca esti un cetatean liber care traieste in lumea reala, inseamna ca poti fi oricand atacat prin surprindere de un criminal, de un violator sau talhar, de un terorist sau de ce nu, un animal agresiv, turbat ori salbatic ; in momentul agresiunii, doar cateva secunde te vor mai desparti de o moarte atroce - TREBUIE SA AI DREPTUL DE A TE PUTEA APARA, ESTE UN DREPT FUNDAMENTAL, INALIENABIL. Daca familia deputatului X si-a pretins si primit din partea statului roman acest drept, atunci orice cetatean roman trebuie sa-si poata pretinde dreptul APARARII PROPRIEI VIETI. Cat despre morala si imaginea unei lumi sau vieti idilice.., am mai spus, astea sunt idei desprinse din propaganda bolsevica ieftina ,- "societatea socialista multilateral dezvoltata" in care domneste pacea adanca, ordinea perfecta, intelegerea deplina intre oameni, lipsa oricarui conflict social iar societatea este marcata de etica si echitatea socialista fiind compusa din persoane egale si idilice - "omul nou" ; in "societatea socialista multilateral dezvoltata, creata si populata de catre omul nou", armele sunt distruse si transformate in pluguri si strunguri, domneste fericirea si pacea si... somn usor. Aceasta lume nu va exista decat in propaganda vicleana a regimurilor criminale, care o utilizeaza drept paravan pentru suprimarea drepturilor fundamentale ale omului si impunerea unui regim de crunta opresiune a oamenilor, sub cizma unui grup restrans de potentati, care stau in fruntea tarii si acumuleaza putere, privilegii de tot felul, averi, etc. IN LUMEA REALA, IN VIATA REALA, statul nu poate asigura totul si orice iar protectia vietii fiecarei persoane in primul rand TREBUIE SA SI-O POATA ASIGURA CHIAR FIECARE PERSOANA. Armele destinate autoapararii NU SUNT ECHIVALENTUL ARMELOR MILITARE ; ele sunt achizitionate de catre cetateni pe baza de permis, sunt inregistrate in evidentele Politiei care controleaza si supravegheaza modul in care sunt pastrate si utilizate de catre cetateni. Majoritatea absoluta a crimelor care se totusi produc in tarile occidentale cu ajutorul armelor de foc, SUNT REALIZATE DE CATRE INFRACTORI, NU DE CATRE DETINATORII LEGALI DE ARME, SI ARMELE UTILIZATE PENTRU OMUCIDERE, CEL MAI ADESEA SUNT ARME MILITARE ACHIZITIONATE, DETINUTE SI UTILIZATE ILEGAL. Asa cum am mai spus, problema crimelor realizate in lumea interlopa occidentala cu ajutorul armelor, nu are defapt nicio legatura cu aspectul detinerii de catre cetatenii onesti a unor arme de autoaparare ,- infractorii au arme ilegale, nedeclarate si care provin din activitatea de trafic ilicit de arme. Problema TRAFICULUI ILICIT DE ARME este o alta problema decat aceea a DREPTULUI FUNDAMENTAL LA APARAREA PROPRIEI VIETI. Am spus si repet, indivizii care au realizat omucideri in unele locuri publice din SUA, erau PSIHOPATI si pentru comiterea faptei respective au utilizat armament militar achizitionat si detinut ILEGAL ; un studiu intocmit recent de catre un analist american releva un fapt surprinzator - CA ASTFEL DE FAPTE S-AU PUTUT PRODUCE NU INTAMPLATOR ANUME IN SCOLI, CI TOCMAI PENTRU CA IN INCINTA ACESTOR INSTITUTII ESTE INTERZIS A SE INTRA CU ARME DE FOC, ASADAR CETATENII ONESTI (PROFESORI SI STUDENTI) VOR RESPECTA LEGEA SI NU VOR AVEA LA EI ARMELE DE AUTOAPARARE CAND SE AFLA IN INCINTA SCOLII ; EXACT ACEST ASPECT A FOST DE FIECARE DATA AVUT IN VEDERE DE CATRE CRIMINALUL-AGRESOR, ATUNCI CAND A ALES SA ATACE IN INCINTA UNEI SCOLI - STIA CA NIMENI NU ESTE INARMAT SI DECI NU-I VA OPUNE NIMENI REZISTENTA !!!! DACA DIN INTAMPLARE AR FI FOST ACOLO CEL PUTIN UN PROFESOR ORI STUDENT CARE SA FI NESOCOTIT REGULA DE A NU INTRA INARMAT IN SCOALA, ACELA L-AR FI IMPUSCAT IMEDIAT PE PSIHOPAT IMPIEDICANDU-L SA COMITA UN MASACRU... Daca astfel de masacre nu au loc in alte spatii publice, ESTE TOCMAI PENTRU CA AGRESORUL CUNOASTE FAPTUL CA AR FI IMPUSCAT APROAPE IMEDIAT DE CATRE CETATENII CARE L-AR SURPRINDE IN TIMPUL SAVARSIRII AGRESIUNII. Tocmai din aceste cauze, locurile predilecte de atac sunt scolile - PENTRU CA POTRIVIT LEGII ACOLO CETATENII NU INTRA INARMATI. Observandu-se aceste aspecte, s-a ridicat chiar problema ca profesorii, supraveghetorii si alte cadre din cadrul scolilor sa poata purta arme de foc in incinta scolii, iar sistemele de securitate sa fie intarite. Faptul ca in tarile lumii occidentale se respecta DREPTUL FUNDAMENTAL LA AUTOAPARARE si nivelul infractionalitatii este tinut sub control mult mai bine decat in Romania, constituie REZULTATUL EVOLUTIEI CATRE CIVILIZATIE A ACELOR TARI. Iar aceasta EVOLUTIE unii dintre romani O REFUZA ; refuza iesirea Romaniei din mocirla (post)bolsevica in schimbul mentinerii acestei sarmane tari intr-un fel de promiscuitate socio-politica in care se pastreaza cea mai mare parte din caracteristicile (negative) ale regimului comunist, dar se introduc totusi unele cosmetizari care sa dea aparenta de "evolutie". Nu dragii mei.., evolutia se face prin REFORME, adica prin schimbari radicale, profunde, sistematice... Asa cum am mai spus si cu alte dati, primul pas pe calea unei astfel de evolutii catre civilizatie este RESPECTAREA CONCRETA, REALA (NU DOAR DECLARATIVA), A DREPTURILOR OMULUI SI DECI DESFIINTAREA "PRIVILEGIILOR" NOMENKLATURII SI RENUNTAREA INCETUL CU INCETUL LA MENTALITATEA SI IDEILE PROPAGANDISTICE SPECIFICE REGIMULUI BOLSEVIC.

Drepturile omului si armele

@Administrator : Doresc sa va atrag atentia asupra mesajelor trimise de utilizatorul Stefan care derapeaza si comite atacuri la persoana, depasind normele de conduita si bun simt normale in schimburile de mesaje din acest site.

Aveti de gand sa tolerati un asemenea comportament?

@Stefan:

Amice, tocmai ce te-ai descalificat si ai facut imposibila orice discutie bazata pe bun simt. In plus nu ai adus nici un argument convingator si raspunsul tau nu este credibil avandin vedere atacul la persoana gratuit pe care l-ai comis.

Repetarea, ad nauseaum, a referirii la dreptul la viata, care este un drept fundamental si care nu a fost pus in discutie nici un moment de mine, arata ca nu esti in stare sa formulezi un argument logic si coerent si sa sustii o conversatie.

Atacul la persoana pe care l-ai comis arata ca ai o vedere limitata asupra subiectului si a contextului mai larg in care se incadreaza. Deasemenea, referirile repetate la bolsevism, nomenclaturisti, etc arata cat de intolerant poti sa fii cu alte puncte de vedere perfect legitime. Deasemenea, acest derapaj arata clar ca ai ramas fara argumente credibile.

Si, ca sa raspund afirmatiilor facute de tine:

1. am 36 de ani asa ca nici nu se pune problema sa mi se poata puna etichetele de 2 bani mentionate de tine.

2. indraznesti sa sugerezi ca ar trebui sa se permita accesul armelor in scoli? In calitate de viitor parinte, iti urez sa cazi intr-o groapa adanca si ingusta de unde sa nu mai iesi, pentru aberatia debitata. Cum iti respect dreptul la viata, iti promit ca daca ti se intampla asa ceva, o sa-ti aduc apa si mancare. Dar nu mai mult de atat!

3. Te compatimesc sincer pentru ca esti atat de stresat de faptul ca poti fi atacat oricand si oriunde. Nu te poti bucura de viata si de frumusetea lumii. Trebuie sa fie foarte trist sa duci o asemenea viata ... Te sfatuiesc sa te relaxezi, pentru binele tau.

4. Armele au fost facute exact pentru un singur scop : pentru actul uciderii. Ce relevanta are ca vorbim de pistoale sau rachete nucleare? Scopul este acelasi.

5. Sofismele sant necesare pentru a transmite o idee. Daca nu vrei sau nu poti intelege ce sta in spatele unui argument care face apel si la niste sofisme, este problema ta.

Ma opresc aici desi as putea continua. Dar nu are sens sa pierd timpul.

Vom putea continua dialogul dor in momentul in care vei renuta la atacuri la persoana si vei contrui un argument logic si credibil.

Pana atunci, cheers!

Comunistule, care nu vrei sa te recunosti...

Cand o amenintare la siguranta vine din partea unei persoane ostile, este ireal sa te gandesti ca un asalt va fi prelungit indeajuns ca tu sa poti chema ajutor. “Ma scuzati domnule Talhar, trebuie sa sun la 112 ca sa chem pe cineva” Cateodata evitarea unui atac criminal nu este posibila. Din fericire precautiile elementare (fuga la foc automat) ne fac pe noi sa nu devenim victime ale unor atacuri. Dar fuga nu este intotdeauna o optiune; de aceea considerarea posesiei unei arme de foc poate deveni o ipoteza de imunizare. In cazul in care reusesti sa chemi dupa ajutor, salvatorul tau s-ar putea sa fie prea departe. Cand sursa de pericol este chiar langa tine si masina politiei porneste de la la vreo 10 km distanta, este putin probabil ca acel politist va face ceva mai mult decat sa ia nota de actul petrecut. Politia, de peste tot, stie ca nu poate sa ne protejeze pe noi toti in orice moment. De aceea in multe tari organizate - nu vorbim de “lumea a 3-a”, aka Romania - politia recomanda cursuri si unelte pentru protejarea vietilor. Nu-i asa ca aveti in casa o cutie cu obiecte de prim ajutor? (o pastila, un plasture…); sunt unii care au chiar si alarme pentru gaze, unii chiar poarta centuri de siguranta in masina, altii au chiar polite de asigurare!!! Oamenii sunt pregatiti impotriva a …ceva. La fel, oamenii care doresc sa participe la cusuri de autoaparare sau sa-si cumpere arme, vor sa evite situatii in care acestea pot deveni folositoare. Unii oameni nu ar pune mana pe o arma chiar daca ar fi fata in fata cu o persoana care-i poate ameninta viata!!! Acestia nu doresc sa foloseasca forta pentru ca simt ca aceasta ii va transforma in barbari la fel ca atacatorii lor. Dupa parerea mea nu se face diferenta dintre INITIEREA violentei si FOLOSIREA FORTEI ca sa opresti acea violenta. Cu toate acestea eforturile pentru a-ti proteja familia si membrii ei palesc daca cei care vor sa protejeze acestea nu au uneltele si pregatirea necesara ca sa salveze vieti. Unii vor spune ca nu vor folosi o arma pentru a proteja familia sa, altii vor spune ca nu vor ezita sa sune la politie (care detin arme pentru combaterea raufacatorilor si care ar putea sa faca uz de arma), din anumite motive nu ar avea nimic impotriva folosirii armelor de foc atata timp cat acestea sunt reprezentate de oameni in uniforma. Cum ar putea gandi: ” Daca sunt acostat(a) de vreun raufacator ii dau tot ce vrea numai sa ma lase in pace, sa nu-mi faca nimic rau”. Credeti ca ati fi un bun observator si un martor impasibil in cazul unei situatii in care familia sau prietenii vostri ar fi atacati? Nu v-ati simti mai siguri daca ati putea SCHIMBA ceva???

...

1,- Vorbind despre "atac la persoana" faci practic un autodenunt ; nu subscriu acestui autodenunt si nu cer niciunui "administrator" sa ia nicio masura impotriva Dumitale, fiind defel obisnuit cu persoane de genul Dumitale, cu metalitatea si atitudinea aceasta ; mentalitatea inoculata populatiei Romaniei de catre regimul sovietic de ocupatie, s-a inradacinat adanc in mentalul colectiv, putandu-se transmite foarte bine "prin traditiune" in familie ; astfel, un copil care este crescut si educat in familia "unui fost", evident ca va deprinde ideile si mentalitatea parintilor sai ; iata de ce varsta nu este un aspect relevant - ci mediul social si anturajul in care s-a format persoana in cauza ; 2,- sofismele sunt niste rationamente corecte sub aspect formal, realizate cu rea-credinta, ideile sau concluziile pe care le transmit fiind defapt complet gresite in continutul lor, insemnand in definitiv o metoda DE INDUCERE IN EROARE prin denaturarea realitatii ; imi pare bine ca recunosti totusi ca te bazezi pe sofisme, aici sunt nevoit sa-ti dau dreptate ; cat despre modul in care sunt eu capabil sa inteleg un rationament bazat pe sofisme, stai linistit - cunosc bine mentalitatea pe care o prezinti Dumneata si interesele (privilegiile) pe care te zbati sa le aperi ; 3,- citeste mai atent textul in care am facut referire la concluziile analistilor americani referitoare la preintampinarea pe viitor a incidentelor de genul acelora in care psihopati au intrat inarmati in incinta unor scoli comitand adevarate masacre, si abia apoi formuleaza atacuri la persoana si inca utilizand un asemenea limbaj murdar ; 4,- moncher Dan, in definitiv "habeas corpus",- daca Dumitale nu-ti pasa de protectia propriei persoane, esti liber sa nu-ti achizitionezi arme pentru autoaparare ; ESTE DREPTUL DUMITALE ; dar lasa-i pe toti ceilalti oameni sa-si hotarasca singuri modul in care isi apara viata,- da, dragule !? Civilizatiile occidentale au auns la nivelul de civilizatie la care se afla in momentul de fata, TOCMAI PENTRU CA AU ABORDAT ATITUDINEA SI MODUL DE GANDIRE LA CARE SUBSCRIE SI SUBSEMNATUL ; 5,- argumentele mele sunt foarte puternice, nefiind in lipsa de argumente nu sunt in sustinerea unor argumente "derapate",- si anume : DREPTURILE OMULUI care apara inainte de toate DREPTUL PERSOANEI DE A-SI APARA VIATA, acesta fiind de altfel temeiul juridic fundamental in baza caruia in intreaga lume occidentala este respectat dreptul cetatenilor de a achizitiona, detine si utiliza in scop de aparare a vietii, arme de foc ; LIMITELE REALISTE, OBIECTIVE ALE SECURITATII OFERITE DE STAT, IN CONDITIILE PERICOLELOR GRAVE SI NUMEROASE PE CARE LE PRESUPUNE VIATA REALA IN LUMEA REALA, fapt care sustine de altfel si politica statelor occidentale in privinta accesului populatiei la arme ; daca nu ar exista aceste pericole permanente ridicate de conditiile concrete (ne-teoretice, ne-abstracte) atunci nici statele lumii civilizate nu ar mai fi atat de permisive fata de accesul populatiei la arme de foc. Si in fine, dar nu in ultimul rand,- ne mai putem baza pe STUDIUL EVOLUTIEI ISTORICE SI SOCIALE A STATELOR LUMII OCCIDENTALE (aflate mult inaintea noastra pe calea dezvoltarii politice, economice, sociale, etc) SI PE REALIZAREA UNOR STUDII COMPARATIVE INTRE EVOLUTIA NATIUNILOR DEZVOLTATE DIN OCCIDENT SI STADIUL SOCIETATII ROMANESTI. Romania a stagnat foarte mult din pricina ocupatiei sovietice (care pe deplin, nici astazi nu a fost inca "maturata" din tara...)iar dupa ce s-a mai "indulcit" regimul politic, a trebuit sa o ia practic de la inceput, ca si cum pe meleagurile dambovitene abia s-ar fi terminat Cel De-al Doilea Razboi Mondial ; intamplarea face sa fiu chiar jurist de profesie si sa cunosc bine materia DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC SI PRIVAT, istoria conventiilor si tratatelor internationale, evolutia in istorie a conceptiilor despre ceea ce astazi numim "drepturile omului", continutul principiilor si normelor de drept international, etc. Daca in statele lumii occidentale nu s-a pus si nu se pune problema incalcarii dreptului fundamental la apararea vietii (deci asigurarea accesului cetatenilor la arme de foc) este tocmai pentru ca in evolutia lor istorica, acele natiuni AU INTELES ca armele reprezinta "un rau necesar", si prin normele de drept au statuat accesul cetatenilor la arme si in general la mijloacele de aparare a vietii ; ba chiar, in unele state se inoculeaza populatiei un adevarat "cult al armelor de foc" - Marea Britanie, o mare parte din statele SUA, si altele. Nici nu mai vorbim de alte state ale lumii, cum ar fi cea mai mare parte a statelor sud-americane sau Israel, astia din urma fiind in razboi aproape permanent... De altfel, aceasta politica de acces a cetatenilor la mijloace destinate apararii vietii, este dusa si de catre statele membre ale UE, din care avem onoarea sa facem TEORETIC parte. In briefing,- DREPTURILE OMULUI INCAPACITATEA STATULUI DE O OFERI SECURITATE IN CONDITII REALE SI IN TERMENI OBIECTIVI STUDIUL COMPARATIV AL SITUATIEI PE CARE O DEZBATEM AICI, IN CADRUL STATELOR CE POT FI CONSIDERATE MAI EVOLUATE DECAT ROMANIA Nu vom continua niciun dialog, Domnule Dan ; nu are rost. Ti-am inteles "pozitia" si repet - cunosc mentalitatea asta si sunt satul, m-am izbit de atatea ori de oameni cu idei ca ale Dumitale. De altfel, nici nu trebuie sa-ti faci probleme ,- STATUL CVASI-BOLSEVIC (DAR COSMETIZAT) ACTUAL NU VA ACORDA CETATENILOR ROMANI DREPTUL DE A-SI APARA VIATA ; iti garantez ca stiu din cine se compune actuala clasa sociala de "potentati" care se lafaie in fruntea statului roman ; le cunosc trecutul, stiu ce fel de "oameni" sunt si te asigur ca pentru mine acestia sunt niste indivizi FOARTE PREVIZIBILI. Nu vor da cetatenilor romani drepturile pe care le au cetatenii UE si se vor opune "cu furie si cu spume la gura" armonizarii legislatiei romanesti cu cea europeana,- nu vor sa faca armonizarea aceasta in niciun domeniu,- nici in domeniul protectiei sociale si al pensiilor, nici in domeniul vietii politice si administratiei publice, nici in domeniul fiscal, etc, etc. ASA CA POTI SA STAI LINISTIT ANI BUNI DE-AICI INCOLO. In Romania nu se vor produce reforme in niciun plan,- nici al mentalitatii, nici in plan politic, social sau economic ; stagnam si din multe puncte de vedere chiar retrogradam de 20 de ani incoace... Nu este de asteptat ca REFORMA sa fie prea curand adoptata in Romania. Tocmai de aceea, in ultimii ani, MILIOANE de romani (Nota Bene : MILIOANE) au ales calea EMIGRARII, stabilindu-se in Canada, SUA, Franta, Belgia, Italia, Spania, Israel, etc,etc. Ca fapt divers, familia mea a emigrat aproape in totalitate imprastiindu-se in Franta/Belgia/Marea Britanie ; nu mai au de gand sa se intoarca nici in ruptul capului.., si trebuie sa le dau dreptate in definitiv... Asadar nu-ti fa probleme, indiferent ce argumente aduc eu in aceste postari, indiferent ce spune B. Glavan - nu se va misca nimic in Romania ani buni de-aici incolo asa ca poti linistit sa ti-l iei pe "Nu" in brate pentru ca oricum in Romania va mai trece multa vreme pana la respectarea veritabila a drepturilor omului si alinierea tarii la nivelul lumii civilizate.

Am incheiat discutia!

Ca sa-l citez pe Caragiale si al sau nemuritor Mitica:

"Amice, esti idiot!"

Te rog sa o iei ca un atac la persoana, pentru ca asta si este!

Esti un intolerant si cu tine nu mai am ce discuta.

La buna vedere!

comentariu la articol

Domnule Glavan, in buna parte as putea afirma ca subscriu opiniilor exprimate de Dumneata, fiind de multa vreme preocupat de toate problemele iscate in aceasta tara tocmai de lipsa reformelor sau de modul trunchiat, pervertit in care apar de multe ori pretinsele "reforme" ; problema drepturilor omului in Romania este o problema inca acuta, chiar daca in ultimii 20 de ani s-au facut unele progrese, mai ales in privinta dreptului la libera exprimare si libera circulatie ; fiind jurist de formatie profesionala dar cu tangente in domeniul militar inca de la o frageda varsta, am fost preocupat dintotdeauna de problema aceasta a DREPTULUI CETATEANULUI LA APARAREA PROPRIEI VIETI si am studiat cu mult interes felul in care aceasta problema a fost dezbatuta si tratata in alte tari ale lumii, inclusiv modul in care a evoluat legislatia in acest domeniu cu precadere in tarile lumii occidentale ; am realizat de asemenea studii comparative asupra legislatiei si atitudinii autoritatilor fata de aceasta problema, impartind statele pe diverse categorii - pozitie geografica, apartenenta politica, prezenta sau absenta regimului democratic, si alte considerente. Romania are inca foarte multe lacune in privinta evolutiei spre civilizatie si spre indeplinirea conditiilor minimale pentru a fi considerat "stat democratic si de drept"; problema nerespectarii dreptului la apararea vietii si lipsa oricarei garantii pentru alte drepturi din categoria "drepturilor fundamentale", este una dintre problemele cele mai grave si de care ne izbim permanent in viata de zi-cu-zi... Insa trebuie la fel de bine sa ne punem si intrebarea DACA suntem pregatiti pentru a face anumite genuri de reforma ?! Exact din acest considerent, al lipsei de pregatire (sub toate aspectele...) problema accesului cetatenilor romani la arme de foc nu cred ca poate fi rezolvata "dintr-o bucata" prin luarea ca model a legislatiei vreunui stat occidental si realizarea unui act normativ autohton dupa acest model. Problema este mai complicata pentru ca statul roman este inca la un nivel atat de rudimentar, ca sa nu mai vorbim de faptul ca este confruntat cu fenomene cum ar fi CORUPTIA MASIVA, SUFOCANTA ; NEPOTISMUL, PARVENITISMUL SI IMPOSTURA - prin care in majoritatea posturilor-cheie din structurile statului sunt cel mai adesea postati tot felul de indivizi lipsiti realmente de pregatire pentru functia ocupata, care urmaresc exclusiv interese personale sau de grup deturnand atributele functiei de stat in favoarea acestor interese personale... In fine, lipsurile Romaniei sunt multe... In acest context, problema accesului cetatenilor romani la arme de foc trebuie abordata cu multa prudenta si in opinia mea ar trebui realizata o reforma GRADUALA a proprietatii asupra armelor de foc : inainte de toate va trebui elaborat actul normativ de baza (o lege organica, de preferinta) prin care sa se defineasca corect si complet INSTITUTIILE DE DREPT din acest domeniu si sa fie organizata AUTORITATEA (sau Administratia) NATIONALA PENTRU ARME DE FOC, institutie de stat autonoma, care sa asigure evidenta, controlul, supravegherea, circulatia armeelor de foc si munitiei ; aceasta institutie trebuie sa aiba la indemana toate atributele necesare bunului control al situatiei armelor la care s-a dat acces populatiei,- autoritatea medicala (cabinete de psihologie si nu numai), serviciul de control/inspectie, serviciul de pregatire/perfectionare dotat si cu poligoane de tir (acest serviciu ar trebui sa se ocupe de cursurile OBLIGATORII pe care ar trebui sa le faca doritorii de arme, precum si de antrenamentul elementar al acestora in poligoane corespunzator amenajate), serviciul de evidenta, etc - toate acestea trebuie sa fie componente ale acestei institutii, deci O SINGURA AUTORITATE care sa fie specializata in problema armelor si inauntrul careia sa se afle toate serviciile necesare acestei activitati. Dupa realizarea LEGII DE BAZA, care trebuie facuta de JURISTI bine pregatiti in aceasta materie de drept, cu o bogata bibliografie juridica,- ar urma ca intr-o prima faza accesul cetatenilor romani la arme de foc sa fie ceva mai restrictionat, adica tinut de conditii "mai aspre" ; poate abia dupa cateva decenii, odata cu atingerea unui anumit grad de civilizatie, acest regim va deveni mult mai liberal. Dar pentru inceput, TREBUIE MACAR RECUNOSCUT DREPTUL CETATEANULUI ROMAN DE A-SI APARA VIATA !!! Chiar daca intr-o prima varianta a noii legi, conditiile de acces la armament ar fi mai "restrictive". Pana una-alta, demnitarii sunt ca de obicei preocupati de afacerile de familie si evident, de modalitatile de sustragere a banilor publici sau deturnare a diverselor fonduri pentru afacerile proprii ; in acest context, problema asta nu a ajuns sa fie discutata in mod serios in sensul unei dezbateri pluridisciplinare in care sa fie implicati specialisti din diverse domenii - sociologie si criminologie, politie, stiinte juridice, istorici, reprezentanti ai unor institutii sau organizatii din strainatate, chemati drept consilieri pe diverse probleme, etc. Asa ca se face un fel de "palavrageala" intre persoane care cel mai adesea nu au nici cea mai mica pregatire pentru a exprima opinii cat-de-cat serioase. Opiniile sunt multe si contradictorii ; aspectele obiective sunt insa acelea care “au transat” situatia in tarile care au evoluat mai mult decat Romania aflata inca la inceput de drum ; tara noastra a stagnat zeci de ani si chiar a mers foarte mult inapoi, pentru ca dupa 1995-1996 sa se vada pusa in sfarsit in fata iminentei unor REFORME si deci, pe calea EVOLUTIEI. Asta nu s-a intamplat imediat dupa decembrie 1989, ci dupa mai multi ani de stagnare si inertie. Imediat dupa dec.’89 au survenit niste drepturi cetatenesti ELEMENTARE dar NU reforma in sensul adevarat al cuvantului si nu la nivel SOCIAL, adica profund si ireversibil… Reforma nu si-a facut simtita prezenta nici pana astazi in domeniile de baza cum ar fi - GARANTIA RESPECTARII DREPTURILOR OMULUI, ARMONIZAREA LEGISLATIEI CU ACEEA EUROPEANA, REORGANIZAREA (a nu se confunda “reorganizarea” cu sabotarea, devalizarea sau distrugerea) ECONOMIEI NATIONALE SI REFORMA POLITICII ECONOMICE, REFORMA SOCIALA (aici printre altele,intra problemele de drept al muncii si protectie sociala, etc), si altele… Cand dezbatem IN TERMENI OBIECTIVI problema ASIGURARII DREPTULUI DE APARARE A VIETII, deci problema accesului LEGAL la arme de foc, daca se vrea o analiza OBIECTIVA, va trebui sa se tina seama de urmatoarele considerente : 1,- Continutul si intinderea DREPTULUI LA AUTOAPARARE asa cum acesta este prevazut de tratatele si conventiile internationale in vigoare in clipa de fata ; 2,- pericolele concrete care se intalnesc in lumea reala in care traim, fara nicio teoretizare sau abstractizare, si masura in care acestea atenteaza la viata cetatenilor ; 3,- limitele realiste ale furnizarii de securitate din partea STATULUI raportate la factorii care atenteaza la viata cetatenilor ; 4,- studiul NATURII UMANE, a istoriei omenirii in evolutia sa si a locului pe care armele si-l gasesc in societatea omeneasca si in raport cu OMUL ; gasirea unui raspuns realist, matur, la intrebarea “se va putea dispensa vreodata OMUL de ARME ?!”,- iar ca sa se raspunda cu justete la o atari intrebare, trebuie mai intai bine studiata NATURA UMANA si felul cum fiinteaza societatea omeneasca REALA, exclus divagatiile teoretice, filosofice, utopiile, teoriile idealiste, mistice, etc ; 5,- studiul comparativ asupra evolutiei sociale si a nivelului de civilizatie intre diverse state de pe Glob, raportat la problema accesului cetatenilor la arme si garantarea dreptului de aparare a vietii ; trebuie urmarit traiectul istoric al acestei probleme la toate natiunile de pe glob si marcat specificul fiecarui grup de natiuni - s-a remarcat specificul comun al natiunilor care au ori au avut regimuri dictatoriale sau/si comuniste, grupa in care intra si Romania. Mergandu-se pe aceste “baze de calcul” colective intregi de sociologi, psihologi, politicieni, politisti si criminologi, timp de mai multe generatii au analizat si evaluat problemele pe scurt expuse mai sus, iar din activitatea acestor oameni s-a trasat politica statelor lumii civilizate fata de garantarea dreptului la autoapararea vietii si accesul la arme de foc. Noi discutam asta de cativa ani si nici macar intr-un cadru institutionalizat sau in mod cursiv si constructiv, pentru a ajunge la o finalitate practica ; in Romania problema asta se discuta “pe la coluri” si in modul cel mai subiectiv cu putinta, fiecare prezentand ideile proprii si in final iesind un fel de balacareala din care nu se mai distinge nimic in final. “Aruncati cu ochiul” la experienta de zeci si chiar sute de ani a natiunilor sau CIVILIZATIILOR occidentale, pentru ca ele au la baza EVOLUTIA SOCIALA si progresul civilizatiei ; veti putea vedea ca problemele astea au fost dezbatute si la ei de nenumarate ori realizandu-se o adevarata “dialectica” a accesului cetateanului la arma de foc… IN TOATE CAZURILE, TOATE STATELE LUMII CIVILIZATE, INDIFERENT DE CONTINENT, ETNIE SAU RELIGIE, au inteles la capatul a sute de ani de evolutie (fie si in conditii de libertate si democratie)ca NU POT PRIVA CETATEANUL ONEST DE DREPTUL DE A-SI APARA PROPRIA VIATA IN CAZURILE IN CARE ACEASTA ESTE TINTA UNUI PERICOL CU CARACTER NEPREVAZUT, GRAV, CERT SI IMINENT. De aceea, CU EXCEPTIA STATELOR DICTATORIALE SI A CELOR CARE SE AFLA IN INERTIA SOCIO-POLITICA ULTERIOARA UNEI DICTATURI, toate statele lumii civilizate RESPECTA DREPTUL FUNDAMENTAL LA APARAREA VIETII si asigura accesul cetatenilor la arme de foc. Diferentierile dintre un stat sau altul apar abia cand se pune problema CONDITIILOR DE ELIBERARE LEGALA A UNUI PERMIS DE ARMA SI CARACTERISTICILE TEHNICE ALE ARMELOR CARE SUNT ADMISE ACCESULUI PUBLIC. In aceste chestiuni, legislatiile statelor occidentale contin multe diferentieri, dar retineti totusi ca in ciuda regimului mai liberal sau mai restrictiv, TOATE STATELE LUMII CIVILIZATE RESPECTA CARACTERUL INVIOLABIL AL DREPTULUI LA AUTOAPARAREA VIETII SI DECI, ACCESUL CETATENILOR LA ANUMITE CATEGORII DE ARME DE FOC, POTRIVIT LEGII. State in care regimul armelor este foarte “liberal” : unele state din cadrul SUA, Marea Britanie, Canada, Australia, unele state sud-americane, unele state africane, Cehia si SLovacia ; State care respecta accesul populatiei la arme de foc, dar cu un regim de autorizare mai putin liberal ,- Germania, Finlanda, o parte din statele din cadrul CSI, Bulgaria, Ungaria, etc ; State care refuza cu obstinenta respectarea dreptului la autoaparare al cetateanului,- China, Coreea de Nord, Romania, Cuba, alte tari ale lumii a III-a sau care sunt conduse de regimuri dictatoriale. În România problema aceasta este discutat? înca la nivel de “bârfa”, iar schimburile de replici seamana cu un fel de ciorovaiala între partenerii de pahar de la o crâsma. Mai retineti si faptul ca o societate libera si democratica nu este perfeca, ci are si partile ei negative tot astfel cum respectarea drepturilor omului aduce dupa sine si o serie de probleme pentru care statul trebuie sa fie pregatit. Nu degeaba zicea cineva odinioara,- “vreti sa fiti liberi.., dar sunteti realmente pregatiti pentru a fi liberi !?!”. Ca sa evoluam si sa intram în rândurile tarilor civilizate, va trebui în cele din urma respectat si garantat (si) dreptul la autoapararea vietii, dar statul român trebuie sa fie pregatit pentru acest pas si legea româneasca prin care în viitor se va permite accesul cetatenilor la arme VA TREBUI SA FIE FOARTE BINE CONCEPUTA. fara hibe si “portite”, fara neclaritati de procedura sau chestiuni importante asupra carora nu exista nicio prevedere în lege… Spun asta pentru ca la ora actuala majoritatea legislatiei României este foarte prost facuta,- ca un lucru care este facut repede, de mântuiala, si de catre niste diletanti care n-au avut nici macar curiozitatea sa lectureze mai întâi legislatia de profil din U.E. înainte sa treaca la conceperea unui act normativ. Asa cum am mai precizat, personal sunt adeptul EVOLUTIEI sociale si politice a statului român si deci sunt constient de inevitabilitatea garantarii dreptului la apararea vietii, asa cum se face la ora actuala în toate statele occidentale indiferent de regimul mai mult sau mai putin liberal al accesului la armele de foc. În principiu zic DA, de acord cu accesul cetatenilor la arme ; dar de la principiu si pâna la aplicarea în practica în conditiile României REALE, asa cum e ea în clipa de fata.., e o cale lunga.

...

Pe de alta parte, atitudinea statului roman contemporan fata de garantarea dreptului FIECARUI CETATEAN (nu doar « anumitor cetateni ») de autoaparare a vietii, se incadreaza in urmatoarele caracteristici : - de mentalitate ,- mentalitatea specifica regimurilor dictatoriale ; - de politica ,- lipsa garantarii respectarii drepturilor chiar daca aceasta « respectare » se face la nivel declarativ ; sau chiar refuzul deschis, fatis de a respecta anumite drepturi ; - de interactiune intre stat si societatea umana,- in care se remarca intoleranta. In general, la nivelul societatii, intoleranta se exprima prin impunerea de catre un grup restrans a unor drepturi privilegiate IN DAUNA tuturor ceilalti si neacceptarea ideii de a pretinde si primi DREPTURI EGALE PENTRU TOTI CETATENII. Intoleranta exprimata nu la nivel individual ci la nivel social ori in politica de stat, este caracterizata prin urmatoarele trasaturi de baza : - interzicerea de drepturi si limitarea libertatilor individuale sau de grup ale cetatenilor prin utilizarea atributelor puterii de stat, dar in schimb impunerea unor discriminari si privilegii pentru anumite cercuri, de obicei acestea fiind afiliate puterii ; - represiunea indreptata impotriva acelora care isi revendica recunoasterea si garantarea drepturilor fundamentale, marginalizarea si stigmatizarea celor care incearca sa critice politica de stat ca fiind partinitoare, discriminatorie si injusta ; - neacceptarea ideii de a exista opinii diferite fata de acelea ale reprezentantilor puterii si impunerea de masuri represive pentru aceia care nu impartasesc opiniile ‘oficiale’ ; atunci cand masurile represive nu se pot lua, se trece la insultarea si batjocorirea persoanelor ce nu sunt de acord cu politica de stat ; - la nivelul propagandei oficiale, incriminarea ferma si completa a ideii respectarii si garantarii unor drepturi pentru cetateni, in schimb acceptarea situatiei de a fi respectate acele drepturi DOAR pentru persoanele care intr-un fel sau altul detin fraiele puterii in stat ori fac parte din cercuri de interese afiliate Puterii ; prin aceasta se realizeaza un paradox – sustinerea unor drepturi pentru un grup privilegiat dar in acest timp refuzarea acelorasi drepturi pentru cetatenii statului respectiv . Asa cum se arata in cadrul cercetarilor realizate de sociologi, « acceptarea diferentelor este elementul esential al existentei noastre ca fiinte sociale », tocmai in baza acestui principiu nefiind permisa situatia de A INTERZICE SI DISCRIMINA, mai ales daca in joc se afla DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI. Asa cum se arata in lucrarile de specialitate,- « Toleranta inseamna cunoasterea, recunoasterea si acceptarea modului de a fi diferit al persoanelor sau grupurilor. Aceasta presupune alegerea deliberata de a nu interzice, de a nu impiedica sau de a interveni in comportamentul unei persoane sau al unui grup chiar daca noi dezaprobam acea purtare si avem si cunostintele si puterea de a o interzice sau impiedica. » Consecintele intolerantei la nivel social sau la nivelul politicii de stat : 1) incalcarea libertatii (prin masuri legislative arbitrare, injuste, discriminatorii) si demnitatii (propaganda mincinoasa prin care se urmareste incriminarea injusta, tendentioasa, insultarea sau ridiculizarea) persoanelor prin privarea de libertate, interdictii, marginalizare, persecutie pentru « crima » de a fi diferiti si de a critica politica de stat existenta la un moment dat ; 2) ideea de superioritate a unui grup uman asupra altuia in baza unor pretinse percepte morale, religioase, politice sau de alta natura si impunerea de restrictii sau incalcari ale drepturilor omului plecand de la aceasta pretinsa superioritate ; 3) intoleranta inseamna intotdeauna incalcarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului ; agresarea cetatenilor care isi reclama respectarea drepturilor comune, egale pentru toti, de catre grupurile care isi impun drepturi privilegiate, inegale, destinate numai si numai lor ; reprezinta asadar, actiunea prin care se impune respectarea unui privilegiu in dauna intereselor obstesti, prin recunoasterea unui drept numai pentru sine si impiedicarea tuturor celorlalti oameni de a beneficia de acelasi drepturi in mod egal.

Da, este putin cam ciudat

Da, este putin cam ciudat ca in secolul 21 sa imi fie frica noaptea in parc de 2 colorati cu briceaguri. Raufacatorii se bazeaza pe faptul ca oamenii civilizati nu traiesc in evul mediu, sa poarte obiecte ascutite asupra lor. Societatea are propriul ei mijloc de aparare impotriva elementelor antisociale, si anume oamenii care "sar"; care reactioneaza - dar tocmai acestia sunt exclusi din societate prin interzicerea armelor de foc, astfel avem mai multa nevoie de asistenta profesionista: politia. Si atunci intreb: pe cine protejeaza de fapt politia? pe infractor sau pe cel care nu are dreptul la autoaparare ? Politia ii apara pe politicieni ca sa poata fura in voie din banii nostri - proprietatea noastra. Ei spun haos, anarhie... eu spun ca asa ceva nu s-a intamplat niciodata in istorie, este o utopie, dar revolutie da, se poate. Spun revolutie in sensul de dreptul legitim la apararea proprietatii, impotriva oricui, inclusiv al statului, daca este corupt.

Nestiinta

Nestiinta, sau mai degraba ignoranta opreste pe cineva sa aduca in discutie o modificare a legii armelor la noi in tara.

Eu personal vad numai lucruri benefice din o asemenea lege ( deci probabil cei contra imi vor considera mesajul din start ): -crearea unei noi industrii profitabile, deci implicit si locuri de munca.

-capacitatea statului de a reduce forta politieneasca ( tot mai putini infractori vor fi constransi de frica pentru propria lor viata / siguranta sa se "lase" de meserie )

-reducerea criminalitatii. Sondaje in SUA au aratat ca in zone din acelasi oras in care armele erau interzise aveau aproape dubla rata criminalitatii. Infractorii ( asa cum spunea si autorul articolului ) se inarmeaza oricum si folosind-o ilegal, chiar nu il intereseza de legi si alte nimicuri marunte.

O directie speciala de monitorizare si verificare atenta a CUI primeste arma. O clasificare a CE TIP de arma primeste fiecare, nu vrem sa ajungem la a vedea echipament militar totusi sa fim seriosi.

Adevarat ca subiectul este tabu in Romani, dar orice subiect trebuei abordat serios, odata si odata si trebuie sa ne dezobisnuim ca statul sa ne tina in palma tot timpul. Statul s-a aratat incapabil de multe ori, chiar si in domeniul sigurantei publice.

Sunt de acord cu Adrian,

Sunt de acord cu Adrian, cu o mica exceptie. Eu sunt de acord si cu detinerea de arme automate in casa, sau in locuri special amenajate, ca in Elvetia.

Sa fim realisti

Cel mai puternic argument impotriva legalizarii armelor este ... apartenenta Romaniei la Uniunea Europeana. Nu ai nevoie de viza pentru a ajunge in Germania. Nu exista pe traseu controale serioase la frontiere. Cand spun serioase inseamna verificari detaliate, nu un ochi aruncat in portbagaj. Si, nu stiu de ce, dar am senzatia ca nemtii, de exemplu, n-ar prea vrea sa stie ca tot romanu' isi poate cumpara o arma atunci cand are chef.

Gun Control.

Gun control is not about guns; it's about control. - If guns cause crime, then pencils cause misspelled words. Hoplophobia (n.): The irrational fear of weapons, correctly described by Freud as "a sign of emotional and sexual immaturity".

Hoplophobia, like homophobia, is a displacement symptom; hoplophobes fear their own "forbidden" feelings and urges to commit violence. This would be harmless, except that they project these feelings onto others. The sequela of this neurosis include irrational and dangerous behaviors such as passing "gun-control" laws and trashing the Constitution.‎ A fear of weapons is a sign of retarded sexual and emotional maturity." - Sigmund Freud, General Introduction to Psychoanlysis I don't trust a government I can't shoot back at" - Claire Wolf "Pity the poor opponents of the right to keep and bear arms! They must distrust just everybody except criminals and except the tyrant to whom they concede the armed monopoly of their protection."- Pierre Lemieux [LIBERTY Magazine Nov. '97] ‎"When you disarm your subjects, however, you offend them by showing that either from cowardliness or lack of faith, you distrust them; and either conclusion will induce them to hate you." - Niccolo Machiavelli, The Prince .. I am consistently on record and will continue to be on record as opposing concealed carry. — Barack Obama, 27 Apr 2004

Concealed carry

Thanks to GOP-dominated Congress, president Obama is now forced into concealed carry of his socialist ideas :)

articol

Domnule Glavan aceasta propunere... haideti sa luam exemplu din america unde dreptul de a detine o arma... Daca domnul Lala avea o arma si incepea si el sa traga asupra acelui criminal,si nu ar fi avut pregatirea necesara ,puteti sa spuneti cu certitudine ca nu ar fi existat alte victime? Vedeti dumneavoastra pt un drept mai "libertin" la detinerea unei arme ar creea probleme,ar pune viata in pericol a politistilor,in special a celor care participa la descinderi,cei care iti sparg usa, pot sa zic cu siguranta ca orice detinator al unei arme de foc ar deschide focul atunci cand ar auzi usa sparta... Cred ca America este un bun exeplu pentru noi privind detinerea de arme...Nu as vrea sa traiesc int-o tara un, oras in care toata lumea detine un pistol la "brau" cum ziceti dumneavoastra. Atunci s-ar gasi multi care sa apese pe tragaci la o altercatie,la o cadere nervoasa. Sa zicem ca am fost un baietas de cartier si am avun in adolescenta multe conficte de strada ,cu baieti mai mari,chiar si cu gasti,si va rog sa ma credeti caca daca aveam o arma in posesia as fi deschis focul.Probabil ca o sa doriti sa ma contraziceti si o sa imi ziceti ca in acel timp eram copil,si nu aveam cum sa posed legal o arma de foc, asa este,dar daca unul din parintii mei avea, o furam cu siguranta,sa imi reglez conturile. Vedeti dumneavostra sunt multe riscuri, multi oameni ar avea macces la arme si nu este bine,nici pt tineri...Nu cred ca ati vrea sa va cresteti copii untr-un oras in care toata lumea are o arma. Pt ca nu toti oamenii sunt atat de constienti,vigilenti sa poata pastra o arma in siguranta, iar daca ajunge in mana unui copil,tanar teribilist e un pericol. Cu totii am avut perioada noastra de teribilism, probabil ca si dumneavoastra, inca nu suntem pregatiti pt asa o legislatie!!! Va salut cu respect

@bogdan 1) Confunzi

@bogdan

1) Confunzi "libertarian" cu "libertin" (nu esti singurul). Lamuriri suplimentare: http://mises.ro/174/
2) Am impresia ca, in opinia ta, si detinerea unei usi (ca mijloc de aparare) e dovada de libertinaj. Ce sa mai vorbim de gard electificat de exemplu...
3) Crezi ca indivizi de genul carora "politia le sparge usa" nu detin deja o arma (in pofida tutoror reglementarilor)?
4)"inca nu suntem pregatiti pt asa o legislatie".
Asta-i non-argumentul perfect: in momentul in care vom fi "pregatiti" nu vom mai avea nevoie de arme si nici de bunul economic "siguranta/aparare". De fapt, folosind acest "argument", se poate ajunge la incalcarea oricarui drept sau libertate legitime.

Armele si romanii

Foarte interesant articolul si la obiect, totusi in Romania nu vom avea niciodata arme din 2 motive : 1. in Europa ( unde suntem membrii ) exista o tendinta de dezarmare a populatiei excesiv, din motive lesne de inteles, o gloata neinarmata este foarte usor de manipulat. 2. romanii ( care au crescut pe vremea comunistilor ) au creierul spalat pe principiul arma de foc = rau, "ai ciocan toate in jurul tau sunt cuie", astfel de mentalitati nu se pot schimba decat de cei care s-au nascut dupa 89, ( ei momentan sunt cam tineri sa dea legi ) Probabil peste vreo 10 - 15 ani, daca nu mai suntem in Europa este posibil sa apara "o educatie a armelor de foc" dar, sunt prea multe variabile totusi...

Multe s-au schimbat

De la scrierea articolului au trecut doi ani si jumatate.. unele lucruri s-au schimbat. Armele neletale cu bile de caucuic au fost introduse pe piata ca alternativa la armele reale, cu glonte. In anii trecuti de la scrierea articolului puterea neletalelor a crescut treptat ajungand ca unele sa devina chiar eficiente in stoparea unui agresor(cele initiale cu 13-15 Jouli la iesirea pe teava nu fac chiar nimic corpului uman). Pretul lor a ajuns, la cele eficiente, sa depaseasca 2500 lei, iar cele pe gaze ies incet de pe piata. Accesul la arme letale e la fel de greoi si costisitor, insa e posibil, ca detinere, mai putin ca port si folosire(exceptand categoriile privilegiate, fireste...)

Legislatia romaneasca e relativ armonizata cu cea europeana, desi e printre cele mai severe in toate privintele si a uitat afara armele cu pulbere neagra si armele de salon, cu munitie de calibru si putere mica, tip Flobert. Spre exemplu, in Bulgaria sunt interzise spre comercializare armele cu bile de cauciuc, insa cele pe gaze si aer comprimat sunt la liber, pe baza de buletin(se vand si in talciocuri, pe tarabe) iar in Ucraina sunt la liber armele de foc cu munitie Flobert si interzise restul letalelor. La noi sunt obligatorii dulapurile metalice fixate in perete(indiferent de tipul armei lungi si cutii speciale in cazul armelor scurte) si cursurile de manuire a armelor in cazul letalelor, deci o mini industrie si ceva locuri de munca tot s-au creat, precum si o multime de taxe noi aparute(taxa pt arma, pt permis tip B, permis tip A, taxe autorizare si analize medicale si psihologice, schimbare domiciliu, fiecare din ele duble in caz de urgenta..)

Pentru cei carora le plac armele ca si tehnicitate nu scop, in 2-3 luni se pot obtine toate actele, taxele si analizele pentru autorizare ca si colectionar de arme, inclusiv letale, cu anumite limitari impuse de lege. Un pistol din 1911 e insa la fel de letal ca si unul din prezent. Aceasta pasiune si certificarea nu ofera intradevar posibilitatea purtarii armelor din colectie, insa legea permite pentru o singura arma pastrarea a 10 cartuse pentru apararea proprietatii.

Se poate si mai bine insa... atata vreme cat nu facem pasi inapoi iar televiziunile vor inceta cu propaganda impotriva armelor LEGALE de fiecare data cand un cadru MI se sinucide sau isi impusca din greseala sotia, lucrurile vor merge sau se vor mentine la un nivel acceptabil.

1 O masina nu se poate

1 O masina nu se poate descarca accidental. 2 Daca vezi o masina care vine in viteza catre tine, ai poate o sansa sa te feresti. Poti sa faci asta cu un glont?

expun urmatoarea situatie:

expun urmatoarea situatie: cumnatamu m-a amenintat cu moartea la mine in proprietate ,nu a avut cum sa puna mana pe mine ca eram sus pe acoperisul casei unde prindeam sipca pentru astereala. daca coboram eram ca si mort. a aruncat cu un ciocan dupa mine si restul cuvintelor placute vi le inchipuiti, acum eu daca aveam o arma de autoaparare ,acolo sus fiind, aricum nu o foloseam ca nu avea nici un efect dar daca ma prindea timpu la sol ce faceam, eu scoteam pistolu si ii bagam una in cap in prealabil logic asa cum am si facut i-am zis sa paraseasca proprietatea, deci mie imi trebuie o arma de autoaparare ca sa dorm linistit sau sa traiesc linistit? sau trebuie sa ma las omorat de un nebun ca sa planga fiumiu dupa mine?? Unde e dreptatea legalizarii armelor? imi fac eu una artizanala? o cumpar de pe piatza neagra sau il omor eu primu printru-n accident??

Sunt pro detinere arme

Sunt pro detinere arme letale, scurt și la obiect pentru cei care nu inteleg ca dreptul la aparare este unul fundamental consider ca nu are rost sa ne batem capul cu ei , dar va veni o vreme cand poate vor fi agresati sau talhariti si atunci poate vor intelege daca nu vor mai ramane asa de incuiati la minte iar cei care mai cititi si sunteti de acord cu acest principiu va rog sa distribuiti mai departe poate se mai trezesc si oamenii de buna credinta.

Condamnati din start !

1.Subiectiv vorbind sunt in situatia in care,acolo unde lucrez ORICAND se poate intampla un eveniment si ORICAND un jaf armat.Lucrez la un obiectiv tentant pentru "hoti".Eu ce ar trebui sa fac ? Sa mizez pe faptul ca nu se va intampla ? NU ! S-au intamplat astfel de evenimente , au murit oameni si asta nu intereseaza pe legiuitor care de altfel e bine protejat la modul propriu.Eu NU SUNT,colegii mei NU SUNT,angajatii obiectivului respectiv NU SUNT.In cazul in care se va intampla eu ce ar trebui sa fac ? Sa ripostez cu echipamentul din dotare " standard " impotriva unei arme de foc sau mai multor arme de foc ? NU ! Si atunci care mai e rolul meu ? NCIUNUL. Pai atunci sa ripostez ! Ce sanse am ? 1 % la modul REAL daca sunt mai multi atacatori,10 % daca e unul "BUN".In concluzie...."coloana ",obligatia profesionala si morala plus faptul ca imi pasa de colegii mei ma vor obliga sa reactionez pentru ca nu pot miza ca hotul ia banii si pleaca cuminte.Ii invit pe legiuitori sa facem schimb de locuri de munca,se ofera cineva ? 2.Obiectiv vorbind oricare dintre noi putem ajunge intr-o situatie de risc extrem din N motive.Cum ar trebui sa ne protejam cetatenii ? E bine sa ii punem permanent in starea de inferioritate fata de agresori ? NU.NU e bine si NU E CORECT ! In concluzie......in armata fiecare aveam armament si munitie si totusi extrem de rar armele s-au folosit in afara regulamentului.In viata civila nu avem....au insa " hotii ".Si ca sa nu o mai lungesc....FIECARE OM NORMAL ar trebui sa poata obtine permis de port arma letala si asta tocmai pentru ca un OM NORMAL nu o va folosi decat in caz extrem , in legitima aparare.Ieri a fost un jaf armat la banca.Credeti ca a fost ultimul ? BINE ar fi.E inca un semnal de alarma dar nu e singurul.Zilnic se intampla tot felul de agresiuni in fata carora suntem expusi .Preventia poate insemna si protejarea corespunzatoare individuala.SI daca am strange semnaturi pentru asta ? Ne asculta cineva ?

Si in caz de razboi?

Sunt pro detinere arme... Dar domnilor am si eu o intrebare se epune ca in caz de razboi tinerii intre 20-35 ani merg la razboi, sunt oamnei in tara asta care nu au vazut in viata lor o arma nici macar nu stiu cum arata , cum functioneaza.... Acesti tineri ar fi in stare sa apere Tara?, ce sar intapla daca ar fi pe front? Guvernul nu ar mai cheltui bani pentru a inrola acesti tineri in armata obligatorie, ci ar putea face un buget din vanzarea armelor munitiiolr , acesti tineri ar invata pe banii lor ca cei din america si ar fi foarte utili tarii mai ale in aceasta perioada ca stim cu totii care este situatia

Fara arme in scoli

dreptul la arme poate fi de la 20 de ani in sus ca si chestia inrolari in armata obligatorie in caz de razboi, asa ca elevi nu pot detine arme pana termina scoala ca nu au varsta si altceva ar putea fi controlati pe chestia asta, etc. O scoala daca este pazita chiar nu se va putea introduce om arma de foc exista multe metode stati linistiti un elev daca vrea sa introduca o arma in scoala o cumpara de pe piata neagra si o introduce in scoala ba chiar face ceva cu ea Un om daca vrea sa faca o infractiune o poate face si fara arme de foc, si cu arme de foc cumparate de pe piata neagra..ne inregistrate si greu de gasit autorii faptelor

"cum functioneaza.... Acesti

"cum functioneaza.... Acesti tineri ar fi in stare sa apere Tara?"

Pai, cata vreme se mai platesc inca impozite, nu e treaba lor sa apere tara. Ci a celor care-i jefuiesc de banii aia, inclusiv in numele "apararii/sigurantei nationale". Incorporarea obligatorie nu este decat o alta forma de sechestrare de persoane.

arma in scoala

Ma uit pe forumuri si vad acelasi subiect "retard" : (daca am avea dreptul la arme ar fi si in scoli)...asta este gandire unui om ca V.PONTA. Se pot lua masuri de precautie daca chiar vrei sa nu intre nimeni in scoala cu o arma nu intra se gasesc destule metode.... Dar la noi se interzice ca asa este Ponta interzice, nu ia masuri de precautie, In romania sa iei o arma cu A.C. care nu este considerata o arma de foc (piscarici) dai si sange la analize (serologia) pentru ce ....PONTA stie si multe altele ...de pe timpul lu CIASCA o asemene arma era la liber veni Ponta sa interzica. Sau intamplat multe accidente in care am auzit ba un politist sa sinucis , ba sia-n puscat sotia din gelozie , ba fiul unui politist nustiu ce a facut cu arma lui tasu etc, etc au fost mai multe accidente cu politisti care se zice ca sunt testati din totate punctele de vedere sa poata sa poarte o arma letala, si politistul este tot un om , si un civil deabia obtine o autorizatie pentru o arma care nici macar nu este considerata o arma de foc.. Acum PONTA de ce nu le interzice si lor armele poate asa nu sar mai impusca nevestele, sao pentru ei nu este lege :)))

Publicaţi un comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public.