Pentru studenti - economie institutionala

Share:

Curs: Economie instituţională

 

Conf. univ. dr. Cosmin Marinescu

 

CUPRINS

Tema I

INSTITUŢIILE ÎN ŞTIINŢA ECONOMICĂ
1. Economia instituţională. Ce sunt instituţiile?
2. Ipoteze metodologice: individualism şi subiectivism
3. Clasificarea şi proprietăţile instituţiilor
4. Instituţii şi organizaţii

Tema II

SISTEME INSTITUŢIONALE ŞI ORDINE SOCIALĂ
1. Instituţii, cooperare socială şi coordonare
2. Ordinea socială: spontană şi planificată
3. „Libertate" şi „putere" în analiza instituţională: „domnia legii"

Tema III

DREPTURILE DE PROPRIETATE
1. Instituţia economică a dreptului de proprietate
2. Formarea drepturilor de proprietate
3. Utilizarea drepturilor de proprietate: logica organizării economice

Tema IV

ORGANIZAŢII ECONOMICE ŞI GUVERNANŢĂ CORPORATISTĂ
1. Despre contract şi natura firmei
2. Calculul economic şi activitatea antreprenorială
3. Proprietate şi control: problema principal-agent în sfera economic

Tema V

INSTITUŢII ŞI GUVERNĂMÂNT POLITIC
1. Acţiunea guvernului în societate
2. Teoria alegerii publice şi procesul politic
3. Principal-agent în sfera politică
4. Constrângeri instituţionale asupra guvernării: constituţie şi competiţie

Tema VI

SCHIMBAREA INSTITUŢIONALĂ
1. Cum şi de ce are loc schimbarea instituţională
2. Evoluţia instituţiilor interne
3. Transformarea instituţiilor externe
4. Competiţia instituţională şi sensul schimbării

Tema VII

SURSELE INSTITUŢIONALE ALE PROGRESULUI ECONOMIC
1. Instituţiile în teoria dezvoltării economice
2. Libertate economică şi prosperitate
3. Reforme instituţionale şi progres economic: studii aplicative

Tema VIII

SCHIMBARE INSTITUŢIONALĂ ÎN EST: DE LA PLAN LA PIAŢĂ
1. Tranziţia la economia de piaţă: transformare sistemică
2. Reforma proprietăţii şi a cadrului legislativ
3. Fragilitate instituţională şi reformă: exemplul României
4. Dimensiunea instituţională a extinderii UE

 

Bibliografie

1. BALCEROWICZ, Leszek - Libertate şi dezvoltare, Editura Compania, Bucureşti, 2001;

2. BASTIAT, Frédéric - Selected essays on political economy, Irvington-on-Hudson, NY: The Foundation for Economic Education, Inc., 1995, online la: http://www.econlib.org/library/Bastiat/basEss.html ;

3. BLOCK, Walter - Pledoarii imposibile, Editura Nemira, Bucureşti, 1998, vezi http://misesromania.org/175/ ;

4. BUCHANAN, James - Calculul consensului. Fundamente logice ale democraţiei constituţionale, Editura Expert, Bucureşti, 1995;

5. BUCHANAN, James - Limitele libertăţii între anarhie şi Leviathan, Institutul European, Bucureşti, 1997;

6. DĂIANU, Daniel; VRÂNCEANU, R. (coord.) - Frontiere etice ale capitalismului, Editura Polirom, Bucureşti, 2006;

7. EGGERTSSON, Thráinn - Economia neoinstituţională (comportament şi instituţii), Ed. Cartier, Bucureşti, 1999;

8. FUDULU, Paul - Teoria economică a culturilor şi instituţiilor, Editura Universitară, Bucureşti, 2007;

9. FUKUYAMA, Francis - Încredere. Virtuţile sociale şi crearea prosperităţii, Ed. Antet, Bucureşti, 2000;

10. KORNAI, Jànos - The Road to a Free Economy. Shifting from a Socialist System, W.W.Norton, New York, 1990;

11. LOCKE, John - Al doilea tratat despre cârmuire, Editura Nemira, Bucureşti, 1999;

12. MARINESCU, Cosmin (coord). - Economia de piaţă. Fundamentele instituţionale ale prosperităţii, Editura ASE, Bucureşti, 2007;

13. MARINESCU, Cosmin - Instituţii şi prosperitate. De la etică la eficienţă, Editura Economică, Bucureşti, 2003;

14. MISES, Ludwig von - Human Action, Henry Regnery, 3rd rev. ed., Chicago, 1966, vezi http://misesromania.org/43/;

15. NORTH, Douglass - Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, 1990;

16. OLSON, Mancur - Creşterea şi declinul naţiunilor, Editura Humanitas, 1999;

17. PEJOVICH, Svetozar - Economic Analysis of Institutions and Systems, Kluwer Academic Publishers, 1995;

18. POHOAŢĂ, Ion - Repere în economia instituţională, Editura Economică, Bucureşti, 2009;

19. ROTHBARD, Murray - The Ethics of Liberty, New York University Press,1998, vezi http://misesromania.org/75/;

20. SMITH, Adam - Avuţia naţiunilor. Cercetare asupra naturii şi cauzelor ei, Ed. Universitas, Chişinău, 1992, online la: http://www.econlib.org/library/Smith/smWN.html, pentru varianta în limba engleză;

21. de SOTO, Hernando - Cealaltă Cărare, Editura Sedona, Timişoara, 1999;

22. WEBER, Max - Etica protestantă şi spiritul capitalismului, Editura Humanitas, Bucureşti, 2007;

Share: